Akcjonariusze BNP Paribas BP rozpoczęli ABB, celem sprzedaż do 7,47 mln akcji

ISBNews
01.06.2021 08:30
A A A

Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - BNP Paribas oraz Rabobank International Holding B.V., akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska (BNP Paribas BP), rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowanego wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria (ABB), którego celem jest sprzedaż nie więcej niż 7 472 786 akcji zwykłych na okaziciela banku, stanowiących łącznie nie więcej niż 5,07% udziału w kapitale zakładowym banku oraz reprezentujących nie więcej niż 5,07% ogólnej liczby głosów w banku, podał BNP Paribas BP.

"1. BNP Paribas SA oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 1 858 911 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 1,26% udziału w kapitale zakładowym banku oraz w ogólnej liczbie głosów w banku; a
2. Rabobank International Holding B.V. oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 5 613 875 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 3,81% udziału w kapitale zakładowym banku oraz w ogólnej liczbie głosów w banku" - czytamy w komunikacie.

Biuro Maklerskie PKO BP pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu w związku z ABB.

ABB może być zakończone w każdym czasie. Akcjonariusze zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie, wskazano również.

"Zamiarem BNP Paribas SA jest pozostanie strategicznym inwestorem w banku i dalsze wspieranie banku w jego dalszym rozwoju. Po zakończeniu ABB i przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji sprzedawanych wskazanych powyżej:
1. BNP Paribas SA będzie bezpośrednio posiadać 93 501 327 akcji banku reprezentujących ok. 63,38% ogólnej liczby akcji i głosów w banku, a wraz z innymi podmiotami grupy kapitałowej BNP Paribas SA będzie kontrolować łącznie 128 991 553 akcje banku reprezentujące ok. 87,44% ogólnej liczby akcji i głosów w banku;
2. Rabobank International Holding B.V. nie będzie posiadać żadnych akcji banku" - czytamy dalej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)