Work Service miał 5,06 mln zł straty netto z działalności kont. w I kw. 2021 r.

ISBNews
01.06.2021 08:40
A A A

Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - Work Service odnotował 5,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności zaniechanej - przeznaczonej do sprzedaży w I kw. br. wyniósł 12,36 mln zł wobec 13,79 mln zł straty rok wcześniej.

Ogółem skonsolidowany zysk netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. br. wyniósł 7,31 mln zł wobec 6,02 mln zł straty rok wcześniej.

Dane finansowe z działalności kontynuowanej za 3 miesiące 2020 roku dotyczą danych finansowych spółek polskich, spółki ukraińskiej oraz spółki Prohuman 2004 Kft i spółek kontrolowanych przez spółkę Prohuman 2004 Kft, zaznaczono w raporcie.

"Prezentowane dane w zakresie działalności zaniechanej obejmują:

* działalność przeznaczoną do sprzedaży za okres 01.01.2021 - 31.03.2021 czyli wyniki finansowe spółki Work Service Slovakia s.r.o oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service Slovakia s.r.o, a także spółki Work Service Czech s.r.o. w tym wynik na transakcji sprzedaży tych podmiotów.  

* działalność przeznaczoną do sprzedaży za okres 01.01.2020 - 31.03.2020 czyli wyniki finansowe spółki Work Service Slovakia s.r.o oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service Slovakia s.r.o, a także spółki Work Service Czech s.r.o. oraz Grupy Niemieckiej, tj. spółki Work Service GMBH & Co.KG oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service GMBH & Co.KG" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,35 mln zł wobec 4,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,23 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 317,85 mln zł rok wcześniej.

"Aktualnie zarząd Work Service S.A. jest skupiony na stopniowej odbudowie sprzedaży, poprawie efektywności działania i w konsekwencji stopniowej poprawie rentowności działalności. Wyzwaniem dla zarządu jest również analiza potencjalnych synergii w związku z planowaną transakcją zakupu Gi Group. Sp z o.o. zarząd spółki zwraca uwagę, iż spółka pomimo pandemii COVID-19 działa na nadal perspektywicznym rynku usług HR i po zakończeniu działań w obszarze restrukturyzacji operacyjnej i finansowej oraz wejściu do grupy międzynarodowego inwestora branżowego, będzie koncentrować się tylko wyłącznie na odbudowie kryzysu zaufania oraz powrocie do wyższych poziomów przychodów ze sprzedaży, co z uwagi na efekt dźwigni, może pomóc grupie w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników finansowych w przyszłości" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 7,14 mln zł wobec 4,56 mln zł straty rok wcześniej.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)