Protektor miał 1,25 mln zł zysku netto, 2,54 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

ISBNews
01.06.2021 08:50
A A A

Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - Protektor odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,54 mln zł wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,35 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 24,59 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2021 roku jest trzecim z rzędu, w którym grupa poprawiła wynik na poziomie netto w ujęciu rok do roku, pomimo trudnego otoczenia biznesowego będącego następstwem kolejnej fali COVID-19. Uzyskane lepsze wyniki osiągnęliśmy głównie dzięki dalszej poprawie naszej efektywności działania, w tym optymalizacji kosztowej. Skonsolidowane przychody grupy w I kw. 2021 r. wyniosły 25,4 mln zł i były o 0,8 mln zł wyższe niż w I kw. roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 1,5 mln zł wobec 1 mln zł w I kw. 2020 roku. Porównując wyniki należy pamiętać, iż pierwszy kwartał 2020 roku był okresem przedpandemicznym, ponieważ realizowaliśmy wtedy zamówienia złożone przed wybuchem pandemii, kiedy środowisko gospodarcze działało bez żadnych ograniczeń" - napisał prezesTomasz Malicki w liście do akcjonariuszy. 

W I kw. spółka skupiła się na dwóch najważniejszych kwestiach. Priorytetem była finalizacja procesu wdrażania pierwszych nowych kategorii produktowych na rynek, a także rozwój sprzedaży. W zaawansowanej fazie produkcyjnej znajdowały się 4 linie produktowe: Trax, Trax Automotive, Road oraz Construct, dedykowane branży elektronicznej, magazynowej, transportu, przemysłu lekkiego oraz szeroko rozumianej branży budowlanej. Obecnie są one dostępne w sprzedaży, m.in. w sklepie internetowym spółki. 

"Zrealizowaliśmy z sukcesem działania skoncentrowane na podpisaniu umów o współpracy strategicznej z kluczowymi dystrybutorami artykułów BHP na rynku polskim. Działania te będą kontunuowanie w II i III kwartale 2021 roku, w konsekwencji których chcemy podpisać kilkanaście długookresowych umów strategicznych. Dodatkowo wzmocniliśmy ekspozycję rynkową naszej marki GROM poprzez intensyfikację współpracy z liderami rynkowymi. Analogiczne działania, jak na rynku polskim, prowadzone są na kluczowych rynkach z regionów DACH i Francji" - czytamy dalej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 1,09 mln zł wobec 0,41 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. 

(ISBnews)