BBI Development miało 1,39 mln zł straty netto, 0,71 mln zł zysku EBIT w I kw.

ISBNews
01.06.2021 08:50
A A A

Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - BBI Development odnotowało 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,71 mln zł wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 11,49 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 48,54 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2021 r. emitent, nie stwierdził istotnego obniżenia przychodów z działalności operacyjnej, czy tez poziomu zainteresowania ofertą emitenta, które to zmiany można by przypisać rozwojowi sytuacji epidemicznej. W ocenie emitenta obecna sytuacja pandemiczna może mieć pewien negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową jedynie w odniesieniu do jednego z projektów emitenta - mianowicie na Centrum Praskie Koneser. Od II kwartału 2020 roku występuje bowiem stan obniżonych przychodów uzyskiwanych przez spółkę celową realizującą ten projekt. Wynika to z obniżenia poziomu czynszów najmu powierzchni handlowych, hotelowych, gastronomicznych i usługowych na terenie Centrum Praskiego Koneser. Obniżenie przychodów wynika z faktu, że zlokalizowanych w część działalności CPK polega na wynajmowaniu powierzchni komercyjnej pod działalność gastronomiczną, hotelową, konferencyjno-wystawienniczą oraz handlową, która z uwagi na obecne regulacje w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony stan epidemii została poważnie ograniczona. Emitent ocenia jednak, że z uwagi na poprawiające się wskaźniki dotyczące zakażeń i szybko postępujący program masowych szczepień, poziom osiąganych czynszów z wynajmu wspominanych powierzchni powinien powoli, ale systematycznie rosnąć, w miarę jak znoszone będą kolejne obostrzenia dotyczące funkcjonowania centrów handlowych, obiektów gastronomicznych oraz niektórych punktów usługowych. Począwszy od maja 2021 roku widoczne są już pierwsze efekty łagodzenia obostrzeń pandemicznych, co winno znacząco poprawić sytuację przychodową najemców, a pośrednio także spółki Centrum Praskie Koneser sp. z o.o. sp. k." - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 3,15 mln zł wobec 3,4 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)