Immofinanz miał 123,1 mln euro zysku netto, 47,4 mln euro zysku EBIT w I kw.

ISBNews
01.06.2021 08:55
A A A

Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - Immofinanz odnotował 123,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 37,6 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,4 mln euro wobec 1,5 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 74,8 mln euro w I kw. 2021 r. wobec 74,4 mln euro rok wcześniej.

"Przychody z najmu wzrosły w I kwartale o 0,5% do 74,8 mln euro. Koszty nieruchomości były znacznie wyższe trzech miesiącach 2021 ze względu na związany z kryzysem wzrost odpisów czynszowych z tytułu zarządzania aktywami. To z kolei doprowadziło do spadku wyniku z zarządzania aktywami o 7,7% rok do roku do 54,9 mln euro. Pozytywne wyniki ze sprzedaży nieruchomości i rozwoju nieruchomości oraz oszczędności kosztowe przyczyniły się do poprawy wyniku z działalności operacyjnej o 6,7% do 46,4 mln euro. Wynik finansowy jest wyraźnie dodatni i wynosi 79,7 mln euro, przy czym uwzględnia on aktualizację wartości inwestycji w S IMMO o 85,3 mln euro w związku ze wzrostem kursu akcji S IMMO. W związku z tym zysk netto w wysokości 123,1 mln euro jest znacznie wyższy niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Portfel nieruchomości powiększył się na koniec marca do 216 nieruchomości o łącznej wartości bilansowej ok. 5,1 mld euro. Z tej sumy ok. 64% przypada na działalność biurową, a 35% na działalność handlową. Wskaźnik wynajęcia wynosi 94,5% (31 grudnia 2020: 96,0%) i jest równy 91,3% w nieruchomościach biurowych oraz 97,4% w nieruchomościach handlowych. Rentowność brutto wyniosła 5,8% na podstawie przychodów z najmu wg MSSF i 6,1% na podstawie zafakturowanych czynszów, podano także.

"W Polsce Immofinanz posiada 19,3% łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 27 obiektów a ich łączna wartość księgowa wynosi 979,2 mln euro. Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 10 budynków biurowych (24,6% łącznego portfela budynków biurowych firmy) oraz 14 obiektów handlowych (16,6% łącznego portfela obiektów handlowych). Poziom wynajęcia całego portfela na dzień 31 marca 2021 utrzymuje się na wysokim poziomie 95,3%" - czytamy także.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)