Program motywacyjny Vercom zakłada 37 mln zł znormalizowanej EBITDA w 2021 r.

ISBNews
14.06.2021 13:10
A A A

Warszawa, 14.06.2021 (ISBnews) - Program motywacyjny Grupy Vercom zakłada jako cel wynikowy wartość znormalizowanej EBITDA 37 mln zł w 2021 r., 45 mln zł w 2022 r., 60 mln zł w 2023 r. i 75 mln zł w 2024 r., podała spółka.

"Cel wynikowy zakłada wartość znormalizowanej EBITDA 37 mln zł w 2021 r., 45 mln zł w 2022 r., 60 mln zł w 2023 r. i 75 mln zł w 2024 r. Z kolei cel rynkowy odnosi się do zachowania kursu akcji Vercom na GPW. W 2021 r. cel ten będzie spełniony, jeśli średnia arytmetyczna kursów akcji na zamknięciu dnia sesyjnego od pierwszego dnia notowania akcji do 31 grudnia 2021 r. nie będzie niższa niż 115% ceny emisyjnej akcji serii D (45 zł). W 2022 r. nie niższym niż 120% odpowiednio wyznaczonego kursu w 2021 r. Analogicznie w 2023 i 2024 r. nie niższym niż 120% kursu akcji wyznaczonego odpowiednio w 2022 r. i 2023 r. Cele indywidualne będą określane indywidaulnie według uznania zarządu, z uwzględnieniem charakteru zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy" - czytamy w komunikacie.

W programie motywacyjnym uczestniczą wszyscy pracownicy i współpracownicy grupy, bez względu na formę zatrudnienia, łącznie blisko 100 osób.

"Status spółki publicznej umożliwia nam efektywną realizację programu motywacyjnego. Dlatego zaoferowaliśmy 84 472 uprawnień do nabycia akcji po cenie nominalnej 0,02 zł. Patrząc na aktualny kurs akcji, uważamy, że jest to jeden z atrakcyjniejszych programów motywacyjnych na rynku z realnymi do osiągnięcia założeniami. Dzięki temu chcemy docenić naszych kluczowych pracowników i wzmocnić ich więzi z Grupą Vercom" - powiedział wiceprezes Adam Lewkowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka wyjaśnia, że realizacja programu motywacyjnego będzie polegała na przyznaniu warunkowego prawa do nabycia indywidualnie określonej przez zarząd (w przypadku zarządu przez radę nadzorczą) liczbie akcji Vercom po cenie nominalnej z puli 126 850 akcji uprzednio nabytych przez spółkę. Osoby biorące udział w programie motywacyjnym będą uprawnione do realizacji odpowiednio 40% łącznej liczby przyznanych uprawnień w związku z realizacją celu wynikowego, analogicznie 20% w przypadku spełnienia celu rynkowego i 40% w odniesieniu do celu indywidualnego.

"Warunkiem uczestnictwa w programie będzie podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie włączenia osoby do programu. Oprócz wyżej wymienionych celów, pod uwagę będzie brane także kryterium lojalnościowe, które zakłada związanie ze spółką przez minimum 12 miesięcy od czasu realizacji uprawnień z programu motywacyjnego" - podsumowano w materiale.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę - za pomocą wielu, komplementarnych kanałów komunikacji (sms, email, push, komunikatory OTT). Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r.

(ISBnews)