Bank Handlowy rekomenduje 1,2 zł dywidendy na akcję za 2020 r. i 3,66 zł za 2019

ISBNews
14.06.2021 16:05
A A A

Warszawa, 14.06.2021 (ISBnews) - Zarząd Banku Handlowego zaproponował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę części zysku za 2020 rok, co daje 1,2 zł na akcję oraz części niepodzielonego zysku za 2019 roku tj. 3,66 zł na akcję, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego do 10 września 2021 r. włącznie, podał bank. 

Jak podano, zarząd zarekomendował akcjonariuszom dokonanie podziału jednostkowego zysku za 2020 rok w kwocie 158 085 123,29 zł i niepodzielonego zysku za 2019 r. w kwocie 478 802 436,53 zł. 

Z zysku za 2020 rok bank chce wypłacić 156 791 520 zł dywidendy co oznacza, co oznacza 1,20 zł na jedną akcję, zaś z niepodzielonego zysku za 2019 bank chce wypłacić 478 214 136 zł dywidendy, tj. 3,66 zł na jedną akcję, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na taki podział zysku do 10 września 2021 r. 

W przypadku braku spełnienia warunku wypłaty całości zysku, zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 75%, a jeśli ten warunek nie zostanie spełniony - 50% zysku. 

W przypadku braku spełnienia warunku wypłaty 50% zysku, zysk netto za 2020 rok i niepodzielony zysk za 2019 rok pozostaną w całości niepodzielone, podano także. 

Bank podał także, że w przypadku wyrażenia przez KNF zgody na wypłatę dywidendy, zarząd zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na 15 września  oraz termin wypłaty dywidendy na 22 września 2021 r.

Propozycja zarządu zostanie przedłożona radzie nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie walnemu zgromadzeniu, w celu podjęcia uchwały.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)