Fed podwyższył prognozy stopy bezrobocia w USA na 2021, obniżył na 2022

ISBNews
16.06.2021 21:25
A A A

Warszawa, 16.06.2021 (ISBnews) - Stopa bezrobocia w USA wyniesie w tym roku 4,4-4,8% (wobec 4,2-4,7% oczekiwanych na 2021 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2021 r. wynosi obecnie 4,5% (wobec 4,5% w marcowej projekcji).

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 3,5-4% w 2022 r. (wobec 3,6-4% w projekcji marcowej) i 3,2-3,8% w 2023 r. (bez zmian wobec projekcji marcowej).

Mediana prognoz na lata 2022-2023 wynosi odpowiednio: 3,8% i 3,5% (wobec 3,9% i 3,5% w projekcji marcowej).

(ISBnews)