Sygnity miało 32,08 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2020/2021

ISBNews
17.06.2021 09:00
A A A

Warszawa, 17.06.2021 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 32,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2020/2021 (1 października 2020 - 31 marca 2021), wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 31,31 mln zł wobec 19,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,05 mln zł w I półr. r. obr. 2020/2021 wobec 122,97 mln zł rok wcześniej.

Grupa Sygnity osiągnęła 103 mln zł przychodów, co oznacza ich zmniejszenie w porównaniu z okresem rok wcześniej. Mimo to grupa utrzymała wysoką marżowość sprzedaży, uzyskując 32,7 mln zł zysku na sprzedaży, co daje rentowość na poziomie 31,8%. Dla porównania, przed rokiem w tym samym okresie było to 29,6%, podkreślono w komunikacie.

Wynik na poziomie operacyjnym oraz netto wzrósł w pierwszym półroczu w związku z rozwiązaniem rezerw na roszczenia i potencjalne odsetki w - zażegnanym ugodą - sporze z byłym podwykonawcą Sygnity - firmą Fast Enterprise. W konsekwencji EBIT w I poł. 2020/21 wyniósł 31,3 mln zł, EBITDA zaś 37,5 mln zł, a zysk netto 32 mln zł. Po znormalizowaniu o wpływ ww. ugody wynik operacyjny ukształtował się w kwocie 17 mln zł wobec 19,9 mln w okresie porównywanym; zysk netto zaś utrzymał się na poziomie ok. 13 mln zł, zaznaczono również.

Ponadto w najbliższym czasie spółka wyemituje obligacje, które umożliwią całkowitą spłatę pozostałego zadłużenia objętego umową restrukturyzacyjną. Spłata ta zakończy z sukcesem umowę restrukturyzacyjną zawartą przez spółkę w 2018 roku z jej wierzycielami i, w konsekwencji, otworzy przed spółką szereg możliwości rozwoju, zapowiedziano.

"Utrzymanie wysokiej rentowności biznesu i stałe generowanie gotówki pozwoliło nam spłacić dużą część długu. Wkrótce umożliwi nam też zakończenie ciążącej spółce umowy restrukturyzacyjnej. Zakończenie umowy restrukturyzacyjnej nie tylko oznacza zniesienie wielu ograniczeń choćby jeśli chodzi o wypłaty ewentualnej dywidendy, ale zdejmuje też ze spółki szereg obowiązków związanych z obsługą takiej umowy, co pozwoli ograniczyć koszty ponoszone dotychczas przez Sygnity" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych Sygnity Inga Jędrzejewska, cytowana w komunikacie.

Jak wskazał prezes Bogdan Zborowski, cel spółki na najbliższe kwartały to regularne generowanie gotówki i budowa rentownego backlogu, który pozwoli zwiększyć przychody i utrzymać marże.

"Dzięki planowanej emisji obligacji nie tylko spłacimy długi, ale będziemy mogli uwolnić środki na rozwój, realizację innowacyjnych pomysłów i inwestycji. W zakresie rozwoju oferty produktowej zawieramy strategiczne partnerstwa z podmiotami dysponującymi technologiami, które użyte w naszych produktach i usługach odpowiadają na aktualne potrzeby rynku. Jednocześnie trwa w spółce proces przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego rozważane są różne możliwe opcje strategiczne w odniesieniu do działalności biznesowej Sygnity, w tym możliwość pozyskania potencjalnego partnera, który wesprze przyspieszenie rozwoju Grupy Sygnity w interesujących nas segmentach rynku" - podsumował Zborowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. r. obr. 2020/2021 wyniósł 32,69 mln zł wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)