Komputronik miał 8,85 mln zł zysku netto w r.fin. 2020/2021

ISBNews
01.07.2021 08:50
A A A

Warszawa, 01.07.2021 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji odnotował 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2020/2021 (zakończonym 31 marca 2021) wobec 83,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,29 mln zł wobec 50,38 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479,19 mln zł w 2020/2021 wobec 1 649,17 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo wszystkich niekorzystnych warunków, grupa osiągnęła w okresie od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. przychód w wysokości 1 479,2 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do poprzedniego roku o 10,3%. Przy czym w pierwszej połowie roku odnotowany został spadek obrotów o 25,5%, natomiast w drugiej połowie roku widoczny jest już wzrost obrotów o 4,7%. W roku finansowym 2020 roku grupa zrealizowała średnią marżę na sprzedaży na poziomie 13,1%. W wyniku wejścia w proces sanacyjny, emitent podjął szereg działań mających na celu redukcję kosztów. Głównymi obszarami redukcji były koszty wynagrodzeń oraz koszty najmu powierzchni handlowych. W rezultacie podjętych działań koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za rok obrotowy 2020 wyniosły 160,3 mln zł i były niższe niż w 2019 roku o 20,1%. Koszty sprzedaży zmniejszyły się o 15,4% (o wartość 24,9 mln zł) natomiast koszty zarządu zmniejszyły się o 39,8% (o wartość 15,4 mln zł). Skonsolidowany wynik na sprzedaży pomniejszony o koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniósł 34,1 mln zł względem straty (-36,7) mln zł w 2019 roku" - czytamy w raporcie.

"Dzięki pracy naszych zespołów, za co wszystkim razem i każdemu z osobna bardzo dziękuję, udało nam się dokonać niezwykłych rzeczy! Rygorystyczna polityka zarządzania kosztami, uwzględniająca jednocześnie potrzebę uczciwego wynagradzania pracowników oraz premiowania osiągania ponadprzeciętnych wyników, umożliwiły odzyskanie rentowności w każdym kwartale minionego roku finansowego. Niemal wszyscy nasi dostawcy kontynuują z nami współpracę, wielu z nich deklaruje wręcz dodatkowe zaangażowanie biznesowe, z uwagi na zaistniałe okoliczności" - skomentował prezes Wojciech Buczkowski w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020/2021 wyniósł 9,15 mln zł wobec 120,25 mln zł straty rok wcześniej.

Komputronik w restrukturyzacji - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)