LW Bogdanka ma umowy dodatkowe na sprzedaż węgla dla Grupy Enea za 509,3 mln zł

ISBNews
09.07.2021 15:05
A A A

Warszawa, 09.07.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) zawarł ze spółkami Enea Wytwarzanie oraz Enea Elektrownia Połaniec, kolejne w roku 2021 umowy dodatkowe sprzedaży węgla, o łącznej wartości 509,3 mln zł, podała spółka. LW Bogdanka zawarł również aneksy do umowy wieloletniej (z Enea Wytwarzania) i umowy sprzedaży węgla energetycznego (z Enea Elektrownia Połaniec).

Umowa dodatkowa nr 3 realizowana z Enea Wytwarzanie określa warunki cenowo-wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do 31.10.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w umowie dodatkowej nr 3 wyniesie szacunkowo 384,7 mln zł, ponad wartość dostaw określonych umową wieloletnią, podkreślono.

"W wyniku zawarcia umowy dodatkowej nr 3 oraz aneksu wolumen węgla zrealizowany w okresie obowiązywania umowy dodatkowej nr 3 pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 r. w umowie wieloletniej, który ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na lata 2028 i 2029" - czytamy w komunikacie.

Wskutek zawarcia aneksu, nie zmieni się całkowity wolumen ilościowy umowy wieloletniej, natomiast wartość wszystkich dostaw do Elektrowni Kozienice w latach 2021-2029 wzrośnie o wartość umowy dodatkowej nr 3, podano również.

Ze względu na stosunkowo krótki okres obowiązywania umowy dodatkowej nr 3, strony nie przewidziały możliwości jej wypowiedzenia, zaznaczono.

Umowa dodatkowa z Enea Elektrownia Połaniec, realizowana poza umową wieloletnią określa warunki cenowo-wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Połaniec w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do 31.10.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w umowie dodatkowej wyniesie szacunkowo 124,6 mln zł, ponad wartość dostaw określonych umową wieloletnią, podała Bogdanka w osobnym komunikacie.

W wyniku zawarcia umowy dodatkowej oraz aneksu wolumen węgla zrealizowany w okresie obowiązywania umowy dodatkowej pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 r. w umowie wieloletniej, który ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na rok 2024, wynika z materiału.

"W skutek braku wykorzystania części wolumenowych opcji dodatkowych w 2021 r., wartość całej umowy wieloletniej w latach 2013-2024, po zawarciu przedmiotowego aneksu ulegnie zmianie i wyniesie szacunkowo 4 185 mln zł netto, co oznacza, że jest niższa o 1,09% od wartości opublikowanej w raporcie nr 4/2021 z dnia 22.01.2021 r. Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez strony w latach 2021-2024 o wartości szacunkowej ok. 247 mln zł. Natomiast wartość umowy tylko w latach 2021-2024 wyniesie 1 504 mln zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych" - czytamy dalej.

Wartość wszystkich dostaw do Elektrowni Połaniec wzrośnie w latach 2021-2024 o wartość umowy dodatkowej, podsumowano.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)