Instrat: Możliwe jest osiągnięcie nawet 33% udziału OZE w Polsce w 2030 r.

ISBNews
27.07.2021 09:00
A A A

Warszawa, 27.07.2021 (ISBnews) - Polska mogłaby zwiększyć cel udziału odnawialnych źródeł (OZE) w końcowym zużyciu energii w 2030 r. do 33%, pod warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, wynika z raportu Fundacji Instrat.

"Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, udział OZE w końcowym zużyciu energii w Polsce powinien w 2030 r. wynieść 31%. To o 8 pkt proc. powyżej celu zadeklarowanego obecnie w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). Eksperci Instrat policzyli, że w Polsce możliwe jest osiągnięcie nawet 33% OZE w końcowym zużyciu energii, a wynikałoby to ze zwiększenia udziału OZE w elektroenergetyce z 32% do 61% w 2030 r., co pozwoliłoby również na osiągnięcie ok. 15% udziału OZE w transporcie" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Z kolei udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie powinien zostać zwiększony z 28,4% do 32,5%.

"Już teraz powinniśmy zadeklarować zwiększenie naszych ambicji OZE i podjąć działania w kierunku ich wdrażania. Jak pokazaliśmy w raporcie 'Co po węglu? Potencjał OZE w Polsce', koszt wytwarzania energii wzrośnie o 61%, jeżeli dalej będziemy realizować scenariusz rządowej Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Tak jednak nie musi być! Nasze obliczenia wyraźnie pokazują, że koszty mogą zostać obniżone nawet o 50% w porównaniu z PEP2040, jeśli postawimy na fotowoltaikę i wiatraki" - skomentowała ekspertka Fundacji Instrat Adrianna Wrona, cytowana w komunikacie.

W praktyce droga do osiągnięcia okolic 31% zaproponowanych przez KE w 2030 r. wiedzie przede wszystkim przez transformację sektora elektroenergetycznego.

"Realizacja celów w transporcie i ciepłownictwie pozostawionych na poziomie zadeklarowanym w KPEiKu, przy jednoczesnym 61% w elektroenergetyce pozwoli na osiągnięcie 31% udziału OZE w końcowym zużyciu energii w 2030 r. Zwiększenie celu w elektroenergetyce powinno więc być dla Polski priorytetem, nie tylko ze względu na cele klimatyczne. Pozwoli również na dekarbonizację transportu oraz ciepłownictwa" - ocenia Wrona.

Opieszałość w prowadzeniu polityki energetycznej Polski doprowadzi do wzrostu cen energii, a jedynym sposobem na jego uniknięcie jest rozwój OZE, podkreślono w raporcie.

(ISBnews)