Spółki Wieltonu mają umowę na dostawy z SAF-Holland o szac. wartości 1,5 mld zł

ISBNews
29.07.2021 17:30
A A A

Warszawa, 29.07.2021 (ISBnews) - Wielton i jego spółki zależne: Fruehauf SAS, Langendorf GmbH oraz Lawrence David Limited (kupujący) zawarły z SAF-Holland GmbH, SAF-Holland France i SAF-Holland Polska umowę ramową, której przedmiotem jest produkcja oraz dostarczanie na rzecz kupujących komponentów za szacunkowo ok. 324 mln euro (tj. ok. 1,5 mld zł) w latach 2024 - 2028, podał Wielton.

Umowa dotyczy kompletnych osi z zawieszeniami, nóg podporowych, czopów królewskich, siodeł oraz innych komponentów do budowy pojazdów użytkowych. Strony umowy ramowej zadeklarowały również wspólne działanie w innych dziedzinach m.in. takich jak serwis, sprzedaż części zamiennych, promocja, rozwój oraz testowanie produktów, czytamy w komunikacie.

"Umowa ramowa jest ważna na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Dostawy w ramach umowy ramowej będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez kupujących. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy ramowej wynosi ok. 324 mln euro, tj. ok. 1,5 mld zł po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia. Zawarcie umowy ramowej pozwoli na stworzenie wieloletniej relacji pomiędzy stronami" - czytamy także.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. 

(ISBnews)