Asseco BS miało 16,61 mln zł zysku netto, 19,86 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021

ISBNews
30.07.2021 08:35
A A A

Warszawa, 30.07.2021 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 16,61 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 15,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,86 mln zł wobec 19,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,27 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 64,37 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 32,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 142,8 mln zł w porównaniu z 131,27 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 roku przychody operacyjne wyniosły 142 804 tys. zł i były o 8,8 % wyższe niż w okresie porównywalnym. Wzrost przychodów wynika z poprawy wielkości sprzedaży produktów Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych. Wzrost sprzedaży nie pozostał bez wpływu na poziom kosztów operacyjnych. Podstawowe koszty działalności operacyjnej (bez wartości odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych - COGS) były o 6,9 % wyższe niż w okresie porównywalnym. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych (71,5%) mają koszty świadczeń na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia). W porównaniu do I półrocza 2020 roku koszty te wzrosły o 7,8%. Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią usługi obce, które wzrosły o 10,4%. Zysk netto Spółki Asseco Business Solutions wypracowany w I półroczu 2021 roku zamknął się kwotą 32 960 tys. zł wobec 31 226 tys. zł w okresie porównywalnym (wzrost o 5,6%). EBITDA wzrosła o 3,7% z poziomu 51 722 tys. zł do 53 627 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 282 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)