Grupa Kęty podniosła prognozę wyników, w tym zysku netto do 490 mln zł w 2021 r.

ISBNews
30.07.2021 16:25
A A A

Warszawa, 30.07.2021 (ISBnews) - Grupa Kęty podniosła prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2021 r. do 490 mln zł wobec wcześniej prognozowanego 434 mln zł, podała spółka. Prognozowany wynik EBITDA to ok. 774 mln zł wobec wcześniej zakładanego 694 mln zł.

"Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie ok. 774 mln zł, co oznacza wzrost o 80 mln zł (+11,5%), w porównaniu z opublikowaną w kwietniu 2021 prognozą. Największy wpływ na powyższą zmianę miał Segment Opakowań Giętkich (poprawa szacowanego zysku o 40 mln zł do kwoty 280 mln zł) i Segment Wyrobów Wyciskanych (poprawa szacowanego zysku o 31 mln zł do kwoty 214 mln zł) w porównaniu do szacunków kwietniowych. Segment Systemów Aluminiowych zakłada wypracowanie ok. 300 mln zysku EBITDA a więc o ok. 5% więcej niż założono wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Prognoza zysku operacyjnego została podniesiona do 622 mln zł z 543 mln zł.

Prognoza przychodów ze sprzedaży wynosi obecnie 4 280 mln zł wobec 4 000 mln zł zakładanych wcześniej.

"Główną przyczyną szacowanego wzrostu przychodów ze sprzedaży jest większy wolumen oraz wzrost cen surowców przekładający się na wyższe ceny oferowanych produktów. Wzrost przychodów dotyczy wszystkich segmentów, przy czym Segment Wyrobów Wyciskanych szacuje go na ok. 11% ponad prognozowany poprzednio poziom, Segment Systemów Aluminiowych na ok. 7% a Segment Opakowań Giętkich na ok. 2%" - podano także.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)