Sygnity miało 5,56 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2020/2021

ISBNews
13.08.2021 09:20
A A A

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 5,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2020/2021 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021) wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,24 mln zł wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,6 mln zł wobec 42,5 mln zł rok wcześniej,

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,77 mln zł w III kw. roku finansowego 2020/2021 wobec 55,49 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. roku finansowego 2020/2021 (1 października 2020 - 30 czerwca 2021) spółka miała 37,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 152,82 mln zł w porównaniu z 178,46 mln zł rok wcześniej.

"Grupa, w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku finansowego, wypracowała 39,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej vs 30,3 mln zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Po wyeliminowaniu efektu zdarzenia jednorazowego (tj. wpływu ugody z FAST Enterprises [...]), zysk operacyjny wyniósłby 25,3 mln zł. Pomimo odnotowanego spadku przychodów (w trzecim kwartale o znacznie mniejszej dynamice niż w pierwszym i drugim kwartale w ujęciu r/r), spółce udało się poprawić marżę brutto ze sprzedaży do poziomu 31,9% (vs 30,8% w porównywalnym okresie roku poprzedniego). Jest to efektem koncentracji na biznesie realizowanym przede wszystkim w oparciu o usługi i produkty własne" - czytamy w liście do akcjonariuszy.

Zysk netto wyniósł 37,6 mln zł, a bez wpływu zdarzenia jednorazowego wynik netto wyniósł 18,8 mln zł (vs 21,7 mln zł w odpowiednim okresie roku FY20). Wypracowana EBITDA osiągnęła poziom 48,6 mln zł, a bez zdarzenia jednorazowego - 34,3 mln zł (vs 42,5 mln zł rok wcześniej), zaś marżowość EBITDA (po wyeliminowaniu efektu zdarzenia o charakterze jednorazowym) wyniosła ok. 23% (porównywalnie do roku ubiegłego), podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. roku finansowego 2020/2021 wyniósł 38,03 mln zł wobec 17,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)