KNF zatwierdziła prospekt emisji obligacji Kredyt Inkaso do kwoty 150 mln zł

ISBNews
27.08.2021 08:20
A A A

Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt programu emisji obligacji Kredyt Inkaso, podała spółka. W jego ramach Kredyt Inkaso może wyemitować obligacje do łącznej kwoty 150 mln zł.

Pierwsza emisja w ramach opisywanego programu planowana jest już na jesień obecnego roku. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju spółki, podano.

"Kredyt Inkaso dynamicznie się rozwija. Pozyskujemy wybitnych ekspertów o bogatym doświadczeniu w branży zarządzania wierzytelnościami, którzy wraz z wieloletnimi członkami naszego zespołu budują coraz efektywniejszą organizację. Kolejnym etapem na naszej drodze jest zakup nowych portfeli wierzytelności, które zapewnią spółce wzrost w kolejnych latach i pozwolą wykorzystać w pełni potencjał i możliwości zbudowanego zespołu. Planowana emisja obligacji pomoże spółce w realizacji tego celu. Z drugiej strony inwestorzy obecni na rynku obligacji korporacyjnych otrzymają możliwość wzbogacenia swego portfela o obligacje podmiotu, który osiąga bardzo dobre wyniki w branży zarządzania wierzytelnościami, czyli branży stabilnej i antycyklicznej, wykazującej odporność na negatywne skutki pandemii COVID-19" - powiedział prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

(ISBnews)