Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
15.09.2021 18:15
A A A

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na koniec czerwca br. wyniósł 2 527 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów), podała spółka. Oznacza to spadek o ok. 22% r/r.

Ailleron odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja odnotowało 37,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 37,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 483,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 133,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wpływ dokonanego przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) w I półroczu br. odwrócenia odpisów na wynik netto grupy to ok. +32 mln zł. W wyniku powyższego, szacunkowy skonsolidowany zysk netto wyniesie około 2 694 mln zł, podała PGE.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 20,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 33,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Wielton podjął uchwałę, z której stwierdził, że spełniły się warunki wypłaty dywidendy za 2020 rok, ustalone w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki 24 czerwca br., podała spółka.

Atal nie jest zainteresowany projektami mieszkaniowymi budowanymi na wynajem (PRS) i ocenia, że w obecnym, "tradycyjnym" modelu może z sukcesem działać jeszcze minimum 6-7 lat, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

PKN Orlen uruchomił we Włocławku pierwszą w historii firmy pilotażową instalację bocznikową, w której będzie testować nowe katalizatory oparte o własne receptury, podał koncern. Kolejne tego typu instalacje mają powstać w 2023 roku w Płocku.

Atal może wydać w tym roku  grunty kwotę zbliżoną do tej z 2018 r., gdy wyniosła 197 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Andrzej Biedronka-Tetla.

Atal zakłada minimum 3,5 tys. przekazanych mieszkań w br. i podobną lub wyższą liczbę w 2022 r., poinformowali członkowie zarządu.

Atal przewiduje, że dywidenda za 2020 r. powinna wynieść nie mniej niż 5 zł na akcję, przy założeniu utrzymania się obecnej sytuacji rynku i spółki, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Tauron Wydobycie. Energetyczna spółka rozpoczęła tym samym formalne przygotowania do wydzielenia aktywów wydobywczych z perspektywą do końca tego roku, podał Tauron.

Inpro zdecydowało o emisji do 35 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł, podała spółka.

Sieć handlowa HalfPrice z Grupy CCC otworzy swój pierwszy chorwacki sklep w Zagrzebiu pod koniec 2021 r., podała spółka. Jeszcze we wrześniu planowane jest otwarcie pierwszego punktu w Czechach.

Tauron Polska Energia podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100% akcji w spółce Tauron Wydobycie, podała spółka.

Frisco.pl wejdzie na nowy rynek w Krakowie od poniedziałku, 20 września, podała spółka. Będzie to czwarty rynek Frisco.pl - po Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Jednocześnie otwarty zostanie lokalny magazyn w Cholerzynie.

Emplocity w ramach emisji publicznej akcji serii B pozyskał 1,49 mln zł na rozwój technologii i produktów,  w tym domenowych jak LexBot czy TherapistBot oraz ekspansję i skalowanie sprzedaży, podała spółka. Na przełomie roku spółka chce złożyć wniosek o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect.

Creotech Instruments pracuje nad astronomicznym satelitą ultrafioletowym UVSat, który może być gotowy do wystrzelenia już w ciągu 3 lat i ma dostarczać dane przez około 5 lat, poinformowała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica), podały spółki.

Gra "The Amazing American Circus" zadebiutuje na wszystkich platformach w czwartek, 16 września br., poinformował Klabater. Gra jest największą tegoroczną premierą Klabatera.

Erbud podpisał umowę na realizację budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" przy ul. Batorego w Warszawie o wartości 69,84 mln zł netto, podała spółka.

W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Swissmed Centrum Zdrowia, ogłoszonego przez Lux Med i Bruno Hangartnera, przedmiotem transakcji nabycia przez Lux Med 2 030 287 akcji spółki. Ponadto, przedmiotem transakcji nabycia przez Lux Med, poza rynkiem regulowanym, było 10 050 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący: Biuro Maklerskie PKO BP.

Alkoholowe - spółka specjalizująca się z dystrybucji alkoholi rzemieślniczych - rozpoczęła zapisy na akcje w kampanii crowdfundingowej promowanej na platformie Beesfund i chce pozyskać od inwestorów 1 mln zł na dalszy rozwój, podała spółka. Docelowo spółka chciałaby zadebiutować na NewConnect w 2023 r.

Huuuge prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji z trzema - czterema podmiotami, które reprezentują zarówno producentów jak i wydawców gier, wynika ze słów prezesa Antona Gauffina.

Przychody Grupy Novaturas wyniosły 15,3 mln euro w sierpniu, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Narastająco w okresie styczeń-sierpień przychody wyniosły 59,5 mln euro i były o 106% wyższe r/r. 

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarł umowę z L.I. Invest Company na budowę zespołu budynków parku handlowego w Kępnie (5 budynków usługowych o pow. handlowej do 2000 m2 oraz 1 budynku usług gastronomii) z parkingami, drogami manewrowymi, instalacjami wewnętrznymi i pylonem reklamowym, podał Pekabex.

Atende odnotowało 0,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję nakładającą na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) kary pieniężne w łącznej wysokości 397 tys. zł za ogółem 24 przypadki naruszenia art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań, podała KNF. 

Huuuge odnotowało 9,1 mln USD skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 14,19 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Astarta rozpoczęła projekt inwestycyjny mający na celu dodanie nowej linii przetwórstwa soi w istniejącym zakładzie koło Połtawy na Ukrainie. Wartość inwestycji to ok. 50 mln USD w ciągu dwóch lat.

TenderHut szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w sierpniu br. na poziomie 5,08 mln zł, co stanowi wzrost o 80% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-sierpień 2021 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 37,47 mln zł, co stanowi wzrost o 31% r/r.

 (ISBnews)