Akcjonariusze JR Holding zdecydują 12 X o przeniesieniu akcji na GPW z NC

ISBNews
16.09.2021 08:10
A A A

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze JR Holding ASI zdecydują na walnym zgromadzeniu 12 października o przeniesieniu notowań na główny rynek GPW z NewConnect, podała spółka.

"Zarząd JR Holding ASI zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, w którego porządku obrad znalazła się uchwała o podjęciu działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przedmiotem obrad zwołanego NWZ będą również uchwały niezbędne w celu dostosowania JR Holding do spełnienia wymagań Rynku Głównego GPW" –- czytamy w komunikacie.

Przeniesienie notowań największej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej notowanej na NewConnect z małego rynku na rynek regulowany było zapowiadane przez zarząd JRH. Zwołanie NWZ i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia notowań jest pierwszym formalnym krokiem w tym celu, zaznaczono także.

"W JRH prace przygotowawcze w celu przeniesienia na GPW, zgodnie z zapowiedziami, trwają już od pewnego czasu. Zidentyfikowaliśmy niezbędne działania, współpracujemy z doradcami i nadszedł czas podjęcia kroków formalnych. Liczba działań, jakie musimy podjąć jest spora, szczególnie czasochłonne jest przygotowanie wymaganych sprawozdań finansowych, czyli konwersja ich na zgodne z MSR-ami oraz ponowne badanie przez biegłych. Aby przyspieszyć ten proces, sprawozdanie za rok bieżący będzie przygotowane równolegle już zgodnie z wymaganiami głównego rynku" - powiedział wiceprezes Artur Jedynak, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami, droga na GPW rozpoczyna się w bieżącym roku. W tym celu niezbędne są również zmiany w dokumentach wewnętrznych spółki, takich jak statut, regulaminy poszczególnych organów, czy uchwalenie polityki wynagrodzeń. W celu przeniesienia notowań konieczne było też uregulowanie statusu jednostkowych praw poboru, które zostały zarejestrowane w KDPW w związku z emisją zainicjowaną w ubiegłym roku. Zarząd JRH podjął decyzję o wyrejestrowaniu praw poboru z KDPW, wskazano w informacji.

"Główną przyczyną rezygnacji z emisji i wyrejestrowania praw poboru jest podjęcie działań związanych z przeniesieniem notowań na dużą giełdę. Jako spółka notowana na rynku regulowanym będziemy mieli znacznie korzystniejsze, z punktu widzenia JRH, możliwości pozyskania kapitału i przeprowadzenia ewentualnych emisji" - dodał Jedynak.

JR Holding ASI S.A. to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Zgodnie ze strategią, firma zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł, rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także, w latach 2021-2022, zainwestować 200-500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business.

(ISBnews)