Projekt dot. wypłaty świadczeń 500+ przez ZUS trafił do sejmowej komisji

ISBNews
16.09.2021 08:50
A A A

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładający przejęcie obsługi świadczeń Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

"Wprowadzamy w ramach optymalizacji możliwość składania wniosków tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez system Emp@tia Ministerstwa Rodziny, poprzez bankowość elektroniczną" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Sejmie.

Przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

"Będzie się to odbywało w odpowiednich krokach, czyli w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski już będą składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te wnioski, które są obsługiwane przez samorządy do zakończenia obecnego okresu, będą realizowały jeszcze samorządy. Podobnie też jak w przypadku koordynacji, wojewodowie zamkną okres świadczeniowy i rozpocznie Zakład Ubezpieczeń Społeczny od nowego okresu świadczeniowego" - tłumaczyła Maląg.

Poinformowała, że na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu natomiast było to 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

Tymczasem - jak podała Maląg - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie otrzymywał za realizację tego programu 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

(ISBnews)