Przeglad informacji ze spółek

ISBNews
24.09.2021 18:15
A A A

W związku z nieuzyskaniem zakładanej wcześniej poprawy rentowności działalności i płynności spółki zależnej Medi-Lynx, jak i całej Grupy Medicalgorithmics, zarząd Medicalgorithmics podjął działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków, których celem jest zapewnienie finansowania spółki, podał Medicalgorithmics. Jednym z działań jest rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki, a drugim - propozycja podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW, po cenie nie niższej niż 18 zł za sztukę.

Sygnity podpisało aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych dla podsystemów zintegrowanego systemu księgowego Narodowego Banku Polskiego (NBP), na podstawie którego łączne wynagrodzenie zostało zwiększone o kwotę 15 mln zł brutto, podała spółka. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) z 2018 r. i odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew", podała instytucja.

KGHM Polska Miedź wykorzystuje w bieżącej działalności innowacyjne rozwiązania przygotowane przez swoich pracowników i ma obecnie ok. 40 projektów innowacyjnych gotowych do wdrożenia, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Adam Bugajczuk.

Oferta PGE Energia Ciepła i dwie oferty PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, warte łącznie ponad 305 mln zł, wygrały aukcję na premię kogeneracyjną, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). Premią objęto blisko 2,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 6,5% wolumenu przewidzianego do wsparcia.

Zarząd Draw Distance podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w związku z zaawansowanym stanem negocjacji prowadzonych z potencjalnym wydawcą gry "Serial Cleaners", podała spółka.

Grupa Unimot nawiązała współpracę z Getka Group i First Solar, w celu dostaw do Polski amerykańskich paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 30 MW, podał Unimot.

Grupa Ciech ocenia, że III kwartał roku jest tradycyjnie najsłabszy w roku dla grupy i spodziewa się, że tak samo będzie w roku 2021, zapowiedział członek zarządu Ciechu Jarosław Romanowski.

Ciech podpisze umowę z wykonawcą bloku gazowego o mocy 16 MWe w Inowrocławiu w ciągu kilku-kilkunastu dni, poinformował członek zarządu Mirosław Skowron.

Spodziewany wzrost cen sody w kontraktach na 2022 rok pozwoli pokryć podwyżki cen surowców, a powinien także pozwolić na utrzymanie atrakcyjnych poziomów marż, poinformował członek zarządu Ciechu Jarosław Romanowski.

Vigo System zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu badawczego "Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7-2.6 μm", podała spółka. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 12 650 098,83 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 8 520 919,18 zł, co stanowi 67,36% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Klabater oraz członkowie zarząd spółki Michał Gembicki i Robert Wesołowski zawarli z Domem Maklerskim Navigator umowy lock-up do 30 września 2022 r., podała spółka.

P.A. Nova negocjuje zakup działki pod drugi projekt mieszkaniowy w Niemczech, na ok. 4 tys. m2 PUM, poinformował prezes Tomasz Janik.

Moody's Investors Service potwierdził długoterminowy rating w walucie krajowej dla Energi na poziomie Baa2 z perspektywą stabilną, podała spółka.

P.A. Nova spodziewa się, że jeśli nie nastąpi jesienny lockdown w handlu, może odnotować ponad 20 mln zł zysku netto w br., poinformował prezes Tomasz Janik. Szacuje również przychody w segmencie budowlanym na ok. 120 mln zł w 2021 r. i widzi szansę ich zwiększenia do 140-150 mln zł w 2022 r.

Ultimate Games ujawnił, że symulator 'Ultimate Hunting' znajduje się od kilku miesięcy w zaawansowanej produkcji. W tym roku planowanych jest około 100 premier, poinformował prezes Mateusz Zawadzki.

P.A. Nova prawdopodobnie dokona emisji obligacji o wartości między 20 a 30 mln zł pod koniec br. lub na początku 2022 r., wynika ze słów prezesa Tomasza Janika.

P.A. Nova chce wrócić do wypłacania dywidendy, jednak uzależnia to od uruchomienia się na rynku możliwości sprzedaży obiektów handlowych, wynika ze słów prezesa Tomasza Janika.

Ultimate Games zamierza upublicznić kilka spółek z grupy, z których najbliżej debiutu na NewConnect jest UF Games, a w trakcie procesu są także: Demolish Games, Manager Games, ConsoleWay oraz Games Box, poinformował prezes Mateusz Zawadzki. 

Draw Distance widzi "duże prawdopodobieństwo" zawarcia umowy na wydanie gry "Serial Cleaners" z wydawcą, z którym wszedł w zaawansowane stadium rozmów, podała spółka.

W Polsce jest mniej "zielonych" projektów niż sektor bankowy mógłby sfinansować. Problem tkwi w tym, że ma jeszcze dobrych wzorców na tym rynku. Dlatego Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) stawia na edukację ekologiczną i doradztwo, poinformował prezes BOŚ Wojciech Hann w rozmowie z ISBnews.TV.

The Dust zawarł umowę z PRL Studio na realizację nagrań kwestii dialogowych do gry "I, the Inquisitor", podała spółka. Według umowy, oprócz polskiej wersji językowej, mają powstać także angielska, która zostanie nagrana w studio w Londynie, z udziałem anglojęzycznych aktorów.

Columbus Energy i Columbus Elite zawarły z Votum i Votum Energy list intencyjny w sprawie rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia partnerstwa strategicznego w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. Negocjacje w sprawie wspólnego przedsięwzięcia powinny zakończyć się do 8 października br.

Ultimate Games odnotowało 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska miał 16,46 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. br. (15,45 mln zł straty po oczyszczeniu z wpływu MSSF16) wobec 30,82 mln zł straty rok wcześniej (27,17 mln zł straty po korekcie wpływu MSSF16), podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. 

BoomBit odnotował 3,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot podpisał porozumienie o współpracy z NuScale Power oraz Grupą Getka, mające na celu wspólne rozpoznanie możliwości wdrożenia technologii małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce, podał Unimot.

Wojas odnotował 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 8,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Boryszew zdecydowała o przesunięciu publikacji nowej strategii do 2026 roku na II kwartał 2022 roku, podała spółka. Wcześniej zapowiadano jej publikację jesienią tego roku.

CCC nabyło od MKK3 oraz zbyło na rzecz A&R Investments Limited pakiet akcji eobuwie.pl, reprezentujący 10% kapitału zakładowego tej spółki, podała spółka.

Skarbiec Holding zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem jest opracowanie prototypu innowacyjnego systemu dystrybucji produktów finansowych Skarbiec opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning, podała spółka. Wartość całkowita projektu wynosi 8 290 405 zł, a wartość dofinansowania - 5 735 560 zł.

Boryszew odnotował 16,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 36,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wittchen odnotował 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 3,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Polsat i Plus przez kolejnych 7 lat będą wspierały polską siatkówkę. Plus będzie Sponsorem Tytularnym ligi mężczyzn – PlusLigi oraz Strategicznym Tauron Ligi kobiet. Telewizja Polsat nabyła dla swoich widzów prawa do pokazywania obydwu lig do 2028 roku. Nowe logo Plusa znajdzie się w nowej identyfikacji wizualnej PlusLigi – m.in. na strojach drużyn, w halach oraz w logo samej PlusLigi.

CD Projekt w porozumieniu z Trigon DM ustalił mechanizm umożliwiający uprawnionym zbycie objętych w ramach programu motywacyjnego akcji spółki, w sposób mający ograniczyć potencjalny wpływ na notowania akcji spółki. Wg stanu na 23 września 2021 r. łączna ilość akcji objętych zleceniami sprzedaży w ramach modelu sprzedaży wyniosła 40 586 akcji spółki to jest około 0,9% akcji objętych rocznym zakazem zbywalności.

(ISBnews)