Podstawowe stopy procentowe NBP

Dane z dnia: 2020-03-18

Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
  • 1) minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
  • 2) 0,9 stopy redyskonta weksli - obowiązuje od 2004-05-01
Stopa referencyjna 1) 1,00 2020-03-18
Stopa lombardowa 1,50 2020-03-18
Stopa depozytowa 0,50 2020-03-18
Stopa redyskonta weksli 1,05 2020-03-18
Stopa dyskonta weksli 1,10 2020-03-18
Stopa rezerwy obowiązkowej Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie 3,50 2010-12-31
od terminowych wkładów złotowych 3,50 2010-12-31
od wkładów w walutach obcych płatnych na każde żądanie 3,50 2010-12-31
od wkładów terminowych w walutach obcych 3,50 2010-12-31
od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 0,500 2018-01-01

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 186/A/NBP/2021 z dnia 2021-09-24
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,6085 0,0073 0,1587
CHF 4,2494 0,0000 0,0000
USD 3,9268 0,0012 0,0306
GBP 5,3866 0,0261 0,4869