Podstawowe stopy procentowe NBP

Dane z dnia: 2020-04-09

Następny dzień »
Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
  • 1) minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
  • 2) 0,9 stopy redyskonta weksli - obowiązuje od 2004-05-01
Stopa referencyjna 1) 0,50 2020-04-09
Stopa lombardowa 1,00 2020-04-09
Stopa depozytowa 0,00 2020-04-09
Stopa redyskonta weksli 0,55 2020-04-09
Stopa dyskonta weksli 0,60 2020-04-09
Stopa rezerwy obowiązkowej Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie 3,50 2010-12-31
od terminowych wkładów złotowych 3,50 2010-12-31
od wkładów w walutach obcych płatnych na każde żądanie 3,50 2010-12-31
od wkładów terminowych w walutach obcych 3,50 2010-12-31
od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 0,500 2018-01-01

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 141/A/NBP/2021 z dnia 2021-07-23
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,5747 -0,0026 -0,0568
CHF 4,2208 -0,0071 -0,1679
USD 3,8851 0,0050 0,1289
GBP 5,3349 0,0063 0,1182