Statystyki stóp procentowych WIBID_WIBOR

Statystyki na dzień 2022-06-21, obliczone za poprzednie 3 miesiące

Stopa procentowa Wartość
2022-06-21
Zmiana Zmiana (%) Wartość
2022-03-22
Średnia
kursu
Min/Max 52 tyg
WIBID
WIBID ON 5,5700 +2,53 +83,22% 3,0400 4,4250 -0,0900 - 5,6400
WIBID TN 5,7100 +2,51 +78,44% 3,2000 4,5861 -0,0800 - 5,7800
WIBID 1W 5,9100 +2,56 +76,42% 3,3500 4,8302 -0,0600 - 5,9200
WIBID 2W 5,9800 +2,58 +75,88% 3,4000 4,9115 -0,0400 - 5,9800
WIBID 1M 6,2400 +2,63 +72,85% 3,6100 5,0634 -0,0200 - 6,2400
WIBID 3M 6,7400 +2,48 +58,22% 4,2600 5,7900 0,0100 - 6,7400
WIBID 6M 7,0100 +2,40 +52,06% 4,6100 6,0377 0,0500 - 7,0100
WIBID 1Y 7,1800 +2,46 +52,12% 4,7200 6,1816 0,0600 - 7,1800
WIBOR
WIBOR ON 5,8700 +2,53 +75,75% 3,3400 4,7235 0,0700 - 5,9300
WIBOR TN 6,0100 +2,51 +71,71% 3,5000 4,8860 0,0900 - 6,0800
WIBOR 1W 6,1100 +2,56 +72,11% 3,5500 5,0302 0,1000 - 6,1200
WIBOR 2W 6,1800 +2,58 +71,67% 3,6000 5,1115 0,1600 - 6,1800
WIBOR 1M 6,4400 +2,63 +69,03% 3,8100 5,2634 0,1700 - 6,4400
WIBOR 3M 6,9400 +2,48 +55,61% 4,4600 5,9900 0,2100 - 6,9400
WIBOR 6M 7,2100 +2,40 +49,90% 4,8100 6,2377 0,2500 - 7,2100
WIBOR 1Y 7,3800 +2,46 +50,00% 4,9200 6,3816 0,2600 - 7,3800