Statystyki stóp procentowych WIBOR

Statystyki na dzień 2022-05-23, obliczone za poprzednie 3 miesiące

Stopa procentowa Wartość
2022-05-23
Zmiana Zmiana (%) Wartość
2022-02-24
Średnia
kursu
Min/Max 52 tyg
WIBID
WIBID ON 4,7800 +2,53 +112,44% 2,2500 3,6310 -0,0900 - 4,8100
WIBID TN 4,8900 +2,45 +100,41% 2,4400 3,8115 -0,0900 - 5,2200
WIBID 1W 5,1300 +2,53 +97,31% 2,6000 4,0513 -0,0600 - 5,3600
WIBID 2W 5,1900 +2,52 +94,38% 2,6700 4,1213 -0,0400 - 5,3500
WIBID 1M 5,5100 +2,67 +94,01% 2,8400 4,2597 -0,0200 - 5,5100
WIBID 3M 6,2800 +2,93 +87,46% 3,3500 4,9563 0,0100 - 6,2800
WIBID 6M 6,5000 +2,75 +73,33% 3,7500 5,2448 0,0500 - 6,5000
WIBID 1Y 6,6100 +2,66 +67,34% 3,9500 5,3992 0,0600 - 6,6100
WIBOR
WIBOR ON 5,0800 +2,53 +99,22% 2,5500 3,9298 0,0700 - 5,1100
WIBOR TN 5,1900 +2,45 +89,42% 2,7400 4,1107 0,0900 - 5,5200
WIBOR 1W 5,3300 +2,53 +90,36% 2,8000 4,2513 0,1000 - 5,5600
WIBOR 2W 5,3900 +2,52 +87,80% 2,8700 4,3213 0,1600 - 5,5500
WIBOR 1M 5,7100 +2,67 +87,83% 3,0400 4,4597 0,1700 - 5,7100
WIBOR 3M 6,4800 +2,93 +82,54% 3,5500 5,1563 0,2100 - 6,4800
WIBOR 6M 6,7000 +2,75 +69,62% 3,9500 5,4448 0,2500 - 6,7000
WIBOR 1Y 6,8100 +2,66 +64,10% 4,1500 5,5992 0,2600 - 6,8100