Biznes Plus

 • Materiały promocyjne Partnera

  W centrum innowacji i rolnictwa

  Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powstaje Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. O tej inwestycji mówi prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz - Prorektor ds. Nauki URK.

  29-10-2020 10:17
 • Materiały promocyjne Partnera

  Lokalna firma o krajowym zasięgu

  Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej oraz miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej. Firma sukcesywnie rozbudowuje swój portfel zamówień, realizując kolejne inwestycje. O kierunku, w którym zmierza polska...

  28-10-2020 19:27
 • Materiały promocyjne Partnera

  Nowoczesny Uniwersytet

  Uczelnia o tradycjach humanistycznych i społecznych jest spoiwem technicznych dziedzin naukowych, biznesu i samorządu. Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska mówi o...

  28-10-2020 19:22
 • Materiały promocyjne Partnera

  OZE przyszłością polskiej energetyki

  O początkach energii odnawialnej w Polsce, jej rozwoju i nowych projektach mówią prezesi Talo Energy - Łukasz Grześkowiak i Paweł Merkel.

  28-10-2020 19:13
 • Materiały promocyjne Partnera

  Wzór do naśladowania "Sprawiedliwość jest ostoją."

  SML-W "Energetyk" we Wrocławiu to jedna z większych spółdzielni na terenie kraju. Cechuje ją przede wszystkim skuteczne pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, takich jak dofinansowania unijne.

  28-10-2020 19:05
 • Materiały promocyjne Partnera

  Ekologiczny krok milowy

  Choć Mińsk Mazowiecki nie jest dużym miastem, to za sprawą bardzo dobrego zarządzania przez włodarzy rozwija się w szybkim tempie. W tym procesie swój udział ma Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, które w...

  28-10-2020 18:48
 • Materiały promocyjne Partnera

  Drugie życie dla gaśnicy

  Temat zrównoważonego rozwoju nabiera coraz większego znaczenia, zarówno w dziedzinie ochrony środowiska, jak i w przemyśle. Na pytanie, jak można to pogodzić z nowoczesną przedsiębiorczością, odpowiadają przedstawiciele firmy NewTechLab.

  28-10-2020 18:42