Ten artyku czytasz w ramach bezp豉tnego limitu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy osiem lat temu rozpoczęło planowanie i wdrażanie działań związanych ze zmianą profilu używanego paliwa. – Założyliśmy, że do 2025, a najpóźniej do 2026 roku, nie będziemy w ogóle używać węgla. Wszystko wskazuje na to, że te plany zakończą się sukcesem – mówi prezes zarządu, Grzegorz Malinowski-Pesta.

Prezes Zarządu Grzegorz Malinowski-PestaPrezes Zarządu Grzegorz Malinowski-Pesta 

By sprostać założeniom PEC realizuje szereg inwestycji – zarówno finansowanych z własnych środków, jak i korzystających ze wsparcia zewnętrznego. Najważniejszą z nich była budowa układu kogeneracyjnego 2,8 MW mocy elektrycznej oraz 3,6 MW mocy cieplnej, który został oddany do użytku pod koniec 2018 roku. Instalacja została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w PEC Sp. z o.o. w Brodnicy”. Projekt został dofinansowany przez NFOŚiGW w wysokości 42 procent wartości całej inwestycji, która wyniosła niemal 9 mln zł. – Ta inwestycja miała ogromne znaczenie dla naszej strategii. Przed uruchomieniem układu kogeneracyjnego korzystaliśmy wyłącznie z węgla. Na początku 2019 roku wybudowaliśmy 2 kotły gazowe o łącznej mocy 5,9 MW. PEC w ciągu roku spalał od 10 do 12 tysięcy ton. Obecnie, w zależności od warunków zewnętrznych, węgiel stanowi maksymalnie 30 proc. wykorzystywanego przez nas paliwa – podkreśla prezes zarządu PEC-u w Brodnicy.

Jednak nie tylko duże inwestycje mają wpływ na ekologiczne efekty spółki. Przedsiębiorstwo w 2017 roku zlikwidowało ostatnie 2 lokalne kotłownie węglowe, zastępując je instalacjami korzystającymi z gazu ziemnego. Inwestycją objęto dwa osiedla, które zostały połączone ciepłociągiem o długości 1200 m z modernizowaną kotłownią gazową o mocy 1,8 MW.

W planach przedsiębiorstwa jest budowa kolejnego systemu kogeneracyjnego 2 MWe. W tym celu podpisało z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie projektu.

Efektem realizowanych projektów są m.in. dodatkowe oszczędności. – W ubiegłym roku udało nam się zrezygnować z konieczności handlu i rozliczania certyfikatów CO2. Wysokość opłat za emisję dwutlenku węgla w 2019 roku wynosiła od 25 do 27 euro, a przewiduje się, że w niedługim czasie może osiągnąć ponad 50 euro. Tym samym osiągnęliśmy ogromne oszczędności nie tylko dla PEC-u, ale też naszych odbiorców – mówi Grzegorz Malinowski–Pesta.

Bezpieczne ciepło dla mieszkańców

Istotną kwestią dla ekologii jest również edukacja mieszkańców i przekonywanie nowych odbiorców do przyłączania się do ciepła systemowego. Ważną dla tego celu inwestycją była realizacja projektu: ”Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy na terenie Starego Miasta”. Wyzwaniem była nie tylko infrastrukturalna specyfika miejsca, ale również presja czasu. Spółka musiała zdążyć przed rozpoczęciem rewitalizacji rynku.

 – Przyłączamy wszystkich chętnych mieszkańców. Przez ostatnie osiem lat zsumowana moc zamówiona dla nowych odbiorców wyniosła ponad 11 MW. To bardzo dużo, a wciąż mamy wielu chętnych – mówi Grzegorz Malinowski-Pesta. – Walczymy o to, by powietrze w Brodnicy było jak najczystsze. Razem z samorządem podejmujemy niezbędne działania, chcemy przyłączyć do sieci jak najwięcej osób – dodaje.

Ekologiczny wyścig z czasem

Choć lista realizowanych przez PEC w Brodnicy działań jest imponująca, to zdaniem prezesa spółki branża ciepłownicza w Polsce powinna uzyskiwać większe wsparcie. Inwestycje w ciepłownictwie wiążą się z wysokimi nakładami finansowymi. Tymczasem budowa kotłów gazowych nie jest objęta żadnymi dofinansowaniami. Prezes brodnickiego przedsiębiorca wskazuje również na potrzebę przejrzystego prawa i płynnego wprowadzania nowych regulacji.

 – Globalne ocieplenie to jeden z największych problemów jaki dotyka nie tylko Polskę, ale i cały świat. Wszyscy dobrze wiemy co dzieje się z klimatem, dlatego walka z negatywnymi zmianami powinna być naszym priorytetem. Oczywiście wiąże się to z ogromnymi nakładami finansowymi, jednakże, jeśli chcemy żyć w miarę czystym środowisku, musimy ponieść te konsekwencje – sumuje Grzegorz Malinowski–Pesta, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brodnicy.

Rozmawiał Dawid Kwiecień

Artyku otwarty w ramach bezp豉tnego limitu

Wypr鏏uj prenumerat cyfrow Wyborczej

Nieograniczony dost瘼 do serwis闚 informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazyn闚 Wyborczej.