Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

dr Roman Gawrych - Rektor WSSE w Gdańskudr Roman Gawrych - Rektor WSSE w Gdańsku 

Co wyróżnia WSSE w Gdańsku na tle innych uczelni?

Nasza uczelnia od 19 lat kształci nie tylko mieszkańców Gdańska, ale i studentów z całej Polski. Oferujemy kształcenie w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na dwóch kierunkach: pedagogiki i zarządzania w zakresie 24 specjalności na studiach I i II stopnia, a także 35 specjalności na studiach podyplomowych. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom studentów i być na bieżąco z tym, co oferują najlepsze uczelnie. Nie skupiamy się na rozszerzaniu oferty o kolejne kierunki, ale pogłębiamy wiedzę chcąc dopracować do perfekcji specjalizacje na wspomnianych dwóch kierunkach. Świat dynamicznie pędzi do przodu. Ciągle zmieniają się aspiracje oraz możliwości, potrzeby rynku pracy, sposoby osiągania celów i w związku z tym próbujemy wypracować taką koncepcję funkcjonowania uczelni, która pozwoliłaby studiować jak najbardziej szerokiemu gremium zainteresowanych zdobyciem wyższego wykształcenia. Wielu naszych studentów to wspaniali specjaliści w swoich branżach. Najważniejszy dla nas jest student, dlatego opracowaliśmy specjalny system dostosowywania nauczania i „szycia go na miarę” każdego studenta.

Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć…

Od kilku lat prowadzimy projekt pod nazwą „dokończ u nas rozpoczęte studia”. Muszę przyznać, że projekt odniósł ogromny sukces, ponieważ jest wiele osób, które w przeszłości musiały przerwać rozpoczęte studia. Wiadomo, że życie pisze różne scenariusze i powody takich decyzji były bardzo różne, tj. rodzinne, zdrowotne, podjęcie pracy zagranicą czy opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Po latach osoby te zauważają potrzebę zmiany lub konieczność posiadania wyższego wykształcenia, którego brak ograniczał drogę w awansie zawodowym lub utrudniał im stabilizację zatrudnienia. Studiowanie i ukończenie studiów niewątpliwie wpływa na możliwości rozwoju osobistego i społecznego, sprzyja nawiązywaniu wartościowych relacji – przyjaźni, współpracy, a ich ukończenie dokumentuje i potwierdza uzyskane kwalifikacje. Do tych właśnie osób kierujemy nasz projekt „dokończ u nas rozpoczęte studia”. Zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy podjęli studia na kierunkach z zakresu nauk społecznych, powiązanych głównie z pedagogiką i zarządzaniem.

Czy to prawda, że u Państwa można dobierać zajęcia do własnych potrzeb?

Oczywiście. W naszej uczelni, w dużo większym stopniu niż na innych, studenci korzystają z możliwości kształcenia w ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Wówczas to mają oni możliwość zamiany przedmiotów, studiowania dwóch specjalności jednocześnie czy nawet realizowania dodatkowych treści w ramach spotkań z ekspertami, naukowcami, przedstawicielami świata kultury czy polityki.

Jakie są Państwa plany na przyszłość?

Planujemy nadal rozwijać nasze kierunki o nowe specjalności oraz specjalizacje. Pedagogika to bardzo szeroka i trudna dziedzina nauki. Praca z ludźmi, bardzo często wymagającymi, jest specyficzna – dlatego chcę, aby absolwenci naszej uczelni byli gotowi sprostać nawet największym wymaganiom. Dodatkowo chcemy udoskonalić naszą ofertę dotyczącą specjalności zarządzanie państwem. Jest ona unikatowa na skalę krajową. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych szkół, kierunków i specjalności zainteresowani problematyką zarządzania na różnych szczeblach władzy państwowej i samorządowej. Przygotowują one do pracy w urzędach państwowych i samorządowych, jak i pełnienia funkcji w organach władzy różnych szczebli. Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę z zakresu organizacji państwa oraz kompetencji jego organów. Chcemy kształtować umiejętności związane z planowaniem działalności politycznej i skuteczną realizacją związanych z nią zadań mających na celu rozwój i wzrost dobrobytu społeczeństwa. Kończąc studia w ramach specjalności zarządzanie państwem, absolwent będzie mógł rozpocząć pracę w instytucjach publicznych, ministerstwach i urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, jednostkach samorządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach europejskich.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.