Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Co jest głównym przedmiotem działalności oczyszczalni?

Jesteśmy oczyszczalnią o specyficznym udziale właścicielskim. Większościowym udziałowcem jest Grupa Kapitałowa Synthos, natomiast mniejszościowym Gmina Miasto Oświęcim. Oczyszczamy dwa rodzaje ścieków: przemysłowe – dostarczane kanalizacją przemysłową oraz komunalne – doprowadzane z aglomeracji oświęcimskiej. Świadczymy również usługi w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów płynnych. Nasza codzienna praca opiera się na dobrze przemyślanej strategii, której celem nadrzędnym jest ochrona środowiska, a przede wszystkim żyjących w nim ludzi.

Dyrektywy unijne oraz wymagania dotyczące jakości wód ścieków stale się zmieniają. Aby im sprostać MPOŚ poczynił liczne inwestycje...

Nasza oczyszczalnia jest jedną z nielicznych, która jako przemysłowa została zobowiązana do tak głębokiego oczyszczenia w jednej instalacji ścieków komunalnych i przemysłowych. Aby podołać temu wyzwaniu musieliśmy zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań. Albo rozdzielić strumień i wybudować nową oczyszczalnię dedykowaną tylko ściekom komunalnym albo zmodernizować już istniejącą. Podjęliśmy decyzję o modernizacji dotychczas eksploatowanego systemu. Z uwagi na wyjątkowy aspekt własnościowy spółki oraz brak wsparcia zewnętrznego, modernizacja okazała się dla nas nie lada wyzwaniem. Dzisiaj z całą stanowczością mogę powiedzieć, że przedsięwzięcie zakończyło się wielkim sukcesem. Razem z naukowcami z Politechniki Śląskiej opracowaliśmy skuteczne rozwiązanie wykorzystujące technologię deamonifikacji, która polega na usuwaniu azotu za pomocą specjalnego szczepu bakterii. Obecna instalacja zapewnia pełne oczyszczenie ścieków z zastosowaniem innowacyjnej technologii redukcji azotu, dzięki czemu Oświęcim plasuje się w czołówce miast w zakresie gospodarki ściekowej.

W zeszłym roku rozpoczęli Państwo budowę suszarni osadów. Proszę powiedzieć więcej o tym projekcie.

Osady ściekowe stanowią odpad z procesu oczyszczania ścieków oraz odpadów płynnych podlegających unieszkodliwianiu lub odzyskowi. Ze względu na ich bogate właściwości organiczne i biogenne stanowią często cenny surowiec do rekultywacji zdegradowanych przemysłową eksploatacją terenów. Jednak stale zwiększająca się ich ilość stała się również problemem. W związku z tym, postanowiliśmy zakupić i zamontować w jednej z naszych hal suszarnię osadów wykorzystującą pompy ciepła. Metoda ta jest nie tylko efektywna, ale również bardzo ekonomiczna. Nie ma skuteczniejszego sposobu na odseparowanie i odprowadzenie wody z osadu. Pozbawiony wilgoci suchy osad ściekowy stanowi doskonały składnik paliwa alternatywnego stosowanego np. w przemyśle cementowym. Warto podkreślić, że jesteśmy pierwszą oczyszczalnią w Polsce, która zdecydowała się na budowę tego typu rozwiązania technologicznego wykorzystującą wyłącznie energię odnawialną.

Czy w najbliższym czasie planują Państwo kolejne inwestycje?

Konsekwentnie realizujemy strategię grupy kapitałowej Synthos i miasta Oświęcim. Ponadto, wykonujemy przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie działania naszego przedsiębiorstwa. Jednym z takich przedsięwzięć była budowa komór fermentacji przeznaczonych do ko-fermentacji odpadów płynnych dowożonych, z których powstały biogaz może zostać wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Ciepło to wykorzystywane jest m.in. do podgrzewania komór fermentacyjnych oczyszczalni, zaś energia elektryczna wprowadzana jest do systemu elektroenergetycznego. W najbliższym czasie planujemy zabudowę farmy fotowoltaicznej, która zaspokoiłaby nasze wszelkie potrzeby energetyczne. Nieustannie się rozwijamy szukając nowych rozwiązań w każdej dziedzinie, aby maksymalnie wspomagać środowisko.

Na koniec proszę o radę co każdy z nas może zrobić dla dobra naszej planety?

Przede wszystkim nie szkodzić ludziom i środowisku. Jeśli nie musimy, nie wytwarzajmy i nie wyrzucajmy odpadów. Wyrzucanie jest najgorszym sposobem zagospodarowania odpadów, dlatego zawsze powinniśmy pomyśleć w jaki sposób moglibyśmy je np. ponownie wykorzystać.

Rozmawiał Norbert Palusiński

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.