Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
embed

MANIFEST ZAWODNIKÓW WYCZYNOWYCH W LEKKOATLETYCE

Manifest o zdrowiu i osiągach w sporcie wyczynowym w ujęciu warunków treningowych.
Jako zawodnicy startujący od wielu lat na arenach międzynarodowych wiemy, jak ważne są warunki treningowe oraz startowe. W trakcie roku trenujemy oraz startujemy na stadionach całej Europy i świata. Doświadczenie zebrane podczas ostatniej dekady przemawia za bezpieczeństwem i osiągami w optymalnych proporcjach, wszystko po to, by piąć się do góry i osiągać stabilizację na arenach międzynarodowych. Na wspomniane czynniki składa się zarówno plan treningowy, odnowa i w znacznym stopniu warunki, w jakich przychodzi nam pracować.
Nawierzchnie stadionów pozwalają nam, zawodnikom, osiągać najlepsze rezultaty przy jednoczesnym zachowaniu naszego bezcennego zdrowia. Na obiektach Europy i świata przychodzi nam dokonywać niemożliwego, pokonać nasze własne bariery. Przychodzi to dzięki ciężkiej pracy, której najbardziej obciążająca i jednocześnie potencjalnie kontuzjogenna część wykonywana jest na stadionach z nawierzchnią tartanową. Zmiany nawierzchni i adaptacja mięśniowa oraz tkanek łącznych bywa najbardziej problematyczna i czasochłonna zarówno ze względu na zdrowie, jak i osiągi.
Nawierzchnie tartanowe, na tę właśnie kwestię chcielibyśmy położyć największy nacisk. Jako zawodnicy światowego formatu chcielibyśmy, by całe środowisko, a w szczególności wschodzące gwiazdy, miały szanse na najlepszą drogę przygotowań i zapoznania się z trudami pracy i przełamywania barier na stadionach. Pragniemy, aby szanse polskich zawodników nie musiały wynikać tylko z możliwości podróży za granicę. Chcemy, by polskie obiekty spełniały światowe normy i przybliżały zawodników do światowych wyników.
W związku z powyższym prosimy o stosowanie nawierzchni firmy MONDO oraz CONICA na powstających oraz remontowanych obiektach w Polsce.
CONICA:
Letzigrund Stadion, Zürich, Schweiz – Impreza: Mistrzostwa Europy oraz Diamentowa Liga Mestsky Stadion Ostrava, Czech Republic – Impreza: Continental Tour, Golden Spikes Stadio Olympico Rome, Rome, Italy – Impreza: Diamentowa Liga Bydgoski Stadion Miejski im. Zdzisława Krzyszkowiaka, Bydgoszcz – Impreza: Mistrzostwa Świata Juniorów, Drużynowe Mistrzostwa Europy Stadion Lekkoatletyczny Cos Opo Zakopane, Zakopane – Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne, Suisse – Impreza: Diamentowa Liga
MONDO:
Tokyo Olimpic Stadium, Japan – Impreza: Igrzyska Olimpijskie 2021 Toruń Miejski Klub Lekkoatletyczny (Hala) – Impreza: Halowe Mistrzostwa Świata Sopot (nawierzchnię przeniesiono do Torunia) Olimpic Stadium Helsinki, Finaland – Impreza: Mistrzostwa Europy Daegu Korea Południowa – Impreza Mistrzostwa Świata

Manifest Przesłany do:
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
Podpis Reprezentanta Polski

Adam Kszczot

Poniżej odpowiedź Tadeusza Gorącego, prezesa spółki BSG, który od wielu lat wspiera polską lekkoatletykę i tworzy jedne z najlepszych nawierzchni na świecie.

Sz.P.
Adam Kszczot
Reprezentant Polski

Jako obywatel tego kraju i kibic sportowy szanuję Pana bardzo za dotychczasową ciężką pracę, wyniki sportowe i postawę na stadionach lekkoatletycznych i jako człowiek zajmujący się od 25 lat produkcją systemów poliuretanowych do układania nawierzchni sportowych, w tym bieżni lekkoatletycznych, bardzo dobrze zapoznałem się z treścią Pańskiego manifestu skierowanego do inwestorów chcących wyremontować/wybudować stadiony sportowe.

Po głębokiej analizie owego dokumentu nasuwają się następujące konkluzje:
– treść manifestu zawiera typowe cechy lobbingu na rzecz przedstawionych przez Pana zagranicznych firm, czyli Conica AG ze Szwajcarii i Mondo z Włoch, co może stanowić formę nacisku na potencjalnych inwestorów
– świat nie stanął w miejscu po wprowadzeniu swoich produktów na rynek przez ww. firmy. W tym czasie nawet w naszym kraju powstało kilka firm, które zajmują się produkcją systemów poliuretanowych do układania nawierzchni sportowych posiadających międzynarodowe certyfikaty. Do tej grupy można zaliczyć firmę BSG oferującą swój produkt „FULL PUR” TETRAPUR III M, będący zadrą w oku dla pewnych grup, a posiadający certyfikat WA PRODUCT otrzymany po badaniach laboratoryjnych nawierzchni oraz certyfikaty WA I CLASS otrzymywane po badaniach na wykonanych obiektach. Badania te wykonywane są przez zagraniczne, akredytowane przez WA laboratoria. Certyfikaty te są potwierdzeniem najwyższej jakości produktu. Wyższych form oceny jakości nawierzchni jak do tej pory nie ma (lista certyfikatów na stronach WA). Na potwierdzenie tego faktu chciałbym przywołać cytat z pisma skierowanego do firmy BSG przez szefa Komisji Technicznej PZLA p. Zb. Polakowskiego z dn.15.10.2019 „Komisja nie ma nic przeciwko różnym markom nawierzchni typu Full Pur, jak również przeciw Waszemu produktowi, o czym świadczą nasze wytyczne, w których produkt firmy BSG Tetrapur ENZ III/M jest zaliczany do stadionów wyższej kategorii, czyli „A”. Można by w tym miejscu przywołać słowa klasyka „cudze chwalicie, swego nie znacie”.
– w swoim manifeście przedstawił Pan jedynie odczucie subiektywne, ja chciałbym przedstawić zagadnienia merytoryczne dotyczące wymagań stawianym nawierzchniom lekkoatletycznym przez WA, o których w dokumencie nie ma ani słowa. Wymagania te zostały zaakceptowane przez WA (dawniej IAAF) po licznych konsultacjach z międzynarodowym gronem wybitnych naukowców, działaczy i sportowców z różnych konkurencji lekkoatletycznych, aby wyodrębnione parametry i ich zakresy mogły zapewnić zawodnikom uzyskiwanie jak najlepszych wyników i zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że nawierzchnie, które nie spełniają wymagań określonych przez WA, nie otrzymują certyfikatu WA PRODUCT, a tym bardziej certyfikatu WA I CLASS.
– następnym punktem, do którego chciałbym się odnieść pod względem merytorycznym, jest zarzut, że cyt. „Zmiany nawierzchni i adaptacja mięśniowa oraz tkanek łącznych bywa najbardziej problematyczna i czasochłonna ze względu na zdrowie, jak i osiągi”. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że na każdy materiał wystawiony na działanie czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, wilgotność i promieniowanie UV, działają prawa fizyki, których nie jesteśmy w stanie zmienić. Nawierzchnie, o których mówimy, są nawierzchniami zewnętrznymi i takie parametry jak redukcja siły (amortyzacja), ugięcie pionowe standardowe czy opór poślizgu w zależności od panujących warunków w danym dniu będą ulegały zmianom, ale w wartościach określonych przez wymagania WA. Tak więc, większe znaczenie ma zmienność warunków atmosferycznych niż sama nawierzchnia.
– Pański manifest sugeruje również, aby potencjalni inwestorzy odstąpili od stosowania polskiego prawa, mam tu na myśli Prawo Zamówień Publicznych, i przeszli na przetargi z tzw. z wolnej ręki. Chciałbym zwrócić uwagę, że tego typu inwestycje są finansowane z budżetów samorządowych, centralnych, czyli naszych wspólnych pieniędzy. Tu za przykład chciałbym podać miasto Łódź, które zgodziło się z Pańskimi sugestiami i po odrzuceniu konkurencyjnej oferty pozostała tylko ta z nawierzchnią firmy Conica, ale z ceną o ponad 1 mln PLN wyższą. Czy w tym miejscu nie lepiej byłoby pozostać przy zasadzie „niech wygra lepszy”, a nie uciekać się do takich dziwnych działań.
– zadziwiający jest również czas publikacji manifestu, który zbiega się z prowadzoną od pewnego czasu próbą pozbawienia laboratoriów i instytutów wypowiadania się w kwestii zagadnień merytorycznych dotyczących jakości nawierzchni sportowych ( ITB, Instytut Sportu, CST Global)
– sądzę, że zasadę fair play dobrze jest stosować zarówno na stadionach, jak i w życiu i biznesie
Reasumując, w przeciwieństwie do Pana apeluję do inwestorów, zawodników, trenerów i działaczy: „nie bójmy się polskich nawierzchni spełniających wymagania WA” – nie ustępują zagranicznym produktom, co pokazują certyfikaty i badania powykonawcze na obiektach.
Świat rozwija się dzięki konkurencji, a nie jej ograniczaniu.
PS. Gdyby wyraził Pan zainteresowanie podjęciem dalszej merytorycznej dyskusji dotyczącej ww. zagadnień, jestem do Pańskiej dyspozycji.

Do wiadomości:
Polski Związek Lekkiej Atletyki
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Inwestorzy

Czy powyższe pisma pokazują, że działania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i zawodników mają wpływ na ogłaszane przez samorządy przetargi. Czy doprowadza to do sytuacji, w której lepsza jakościowo i tańsza nawierzchnia polskiego producenta nie może być nawet dopuszczona do przetargu? Rodzi się też pytanie: dlaczego manifest sportowców ukazuje się w tym samym czasie, kiedy trwają działania związane z uniemożliwianiem swobodnej merytorycznej wypowiedzi w sprawach nawierzchni poprzez krajowe i międzynarodowe laboratoria i instytuty? Czy stanowisko zawarte w manifeście jest obiektywne? Czy producenci zagranicznych nawierzchni mieli wpływ na upublicznione pismo? Z jednej strony mamy zagraniczne firmy i PZLA, a z drugiej polskich producentów, polskie prawo, certyfikaty i wyniki badań powykonawczych, która ze stron ma rację w tym sporze? Którym stanowiskiem powinny kierować się polskie samorządy przy ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów na obiekty lekkoatletyczne w naszym kraju?

Dorota Solczak

Komentarz red. Przemysława Talkowskiego:

Zgodnie z polskim Prawem Zamówień Publicznych, w tym dokumentem Ministerstwa Sportu i Turystyki, „Budowa, przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych”, aby projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przedziały parametrów nawierzchni powinny być ustalone najlepiej w taki sposób, aby spełniały je co najmniej dwie nawierzchnie różnych producentów. Jednocześnie PZLA w swoich wytycznych dokonał zapisu, że Mistrzostwa Polski mogą być przeprowadzone na stadionach posiadających nawierzchnie producentów, które są zainstalowane na obiektach, na których odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne na świecie, tj. Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, czy Europy, aby ograniczyć dostępność innym producentom nawierzchni. Ponadto w tym samym dokumencie cytowane są ustalenia Komitetu Technicznego WA, który stwierdza, że posiadanie certyfikatu CLASS 1/2 WA jest wymagane przy ubieganiu się o przyznanie organizacji międzynarodowych zawodów, nad którymi nadzór sprawują światowa i europejska federacja, i jest jednym z warunków przyznania organizacji takich zawodów.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.