Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Z jakimi barierami muszą się mierzyć naukowcy w trakcie komercjalizacji ich badań naukowych?

Bariery te można podzielić na kilka grup. W przypadku barier strukturalnych najczęściej wymieniane są możliwości i schematy wydatkowania środków na innowacje. Barierę stanowi tutaj rozbudowana struktura organizacyjna uczelni czy procedury, chodź te ostatnie z roku na rok sukcesywnie zostają na uczelni uproszczone. Jako bariera społeczna wskazywany jest głównie brak gotowości do ponoszenia ryzyka. Z kolei jako bariera kompetencyjna wskazywana jest problematyka pomocy publicznej, własności intelektualnej, usług proinnowacyjnych oraz nowych strumieni wsparcia finansowego, która często przerasta kompetencje uczestników transferu technologii. CITT z dużym sukcesem przełamuje bariery, realizując kolejny projekt pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0", którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Tworzą państwo inicjatywę „Top 100 Innovations", proszę opisać cele tego projektu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przed którymi staje uczelnia, zarówno w kontekście realizowanych projektów naukowych czy badawczo-rozwojowych, jak i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, utworzyliśmy specjalną inicjatywę. „Top 100 Innovations" to grupa zarejestrowanych i odpowiednio wyselekcjonowanych 100 dóbr intelektualnych opracowanych przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. Baza rozwiązań jest prowadzona i nadzorowana przez CITT. Ponadto wskazane rozwiązania charakteryzują się odpowiednim poziomem gotowości technologicznej wg skali TRL, umożliwiając zastosowanie rynkowe. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko wytypowanie rozwiązań możliwych do komercjalizacji utworzonych przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, ale także szeroką promocję działalności naukowo-badawczej uczelni.

Czy prowadzą państwo projekt, który szczególnie zasługuje na akcent medialny?

Przede wszystkim aktywność członków konsorcjum EURECA-PRO utworzonego we współpracy z sześcioma uczelniami z zagranicy w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich. EURECA-PRO jest europejskim centrum edukacyjnym oraz interdyscyplinarnym liderem badań i innowacji w zakresie rozwoju środowiska i społeczeństwa. Działa na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji towarów. Obejmuje aspekty technologiczne, ekologiczne, gospodarcze, społeczne i polityczne. Międzynarodowa współpraca pomiędzy partnerami konsorcjum wzmacnia system szkolnictwa wyższego w Europie, wpływając na mobilność, zaangażowanie obywatelskie, wspólne wartości i podejście do odpowiedzialnego projektowania systemów.

Jakie mają państwo plany na przyszły rok?

W 2022 roku Politechnika Śląska zamierza konsekwentnie realizować zadania założone w planie zadeklarowanym w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB), dążyć do osiągnięcia celów postawionych w strategii rozwoju uczelni na lata 2021-26, podwyższyć swoją pozycję w prestiżowych międzynarodowych rankingach, a także kontynuować współpracę z sześcioma uczelniami z Europy w konsorcjum EURECA-PRO w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich. W dalszym ciągu uczelnia będzie kontynuowała aktywności mające wpływ na zwiększanie jej udziału w rozwoju światowej nauki, a także realizowanie celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Rozmawiała
Karolina Tabaczyńska

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.