Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
embed

Jak wyglądały początki firmy?

AquaTech powstał w odpowiedzi na wyzwania rynkowe hydrotechniki. W pewnym momencie wystąpiła potrzeba na projektowanie technologii tzw. zamknięć powłokowych, które ogólnie w Polsce pojawiły się dopiero pod koniec lat 90 XX wieku. W 2010 roku doszedłem do wniosku, że potrzebny jest podmiot, którego działalność będzie skierowana na branżę hydrotechniczną i właśnie taką firmą jest Aqua-Tech. W ramach tego projektu dostarczamy i produkujemy ruchome zamknięcia jazowe. Od pewnego czasu również zajmujemy się dostarczaniem kompleksowej technologii np. dla małych elektrowni wodnych. Nasza firma zatrudnia projektantów i specjalistów dla realizacji projektów jazów ruchomych na rzekach i ciekach wodnych. Takie obiektów hydrotechniczne są długowieczne. Są to również stabilne – odnawialne źródła energii. Zaletą takich projektów jest to, że mieszczą się one w korycie rzeki, dzięki temu dbamy również o poprawę warunków retencje rzek i przywracamy wodę w środowisku. Tym samym dbamy o ekologię i poprawę warunków bytowych dla fauny.

Czy może Pan powiedzieć coś więcej na temat projektów, które AquaTech realizuje?

Z ostatnich projektów, które zostały przez nas zrealizowane najciekawszym wydaje mi się inwestycja w Kopicach i Głębocku na rzece Nysa Kłodzka. Pomimo działaniu kilku zbiorników retencyjnych dochodziło do degradacji dna rzeki, czyli obniżania się jej poziomu przez wymywanie podłoża pomiędzy działającymi obiektami hydrotechnicznymi. Obiekty, które powstały w Kopicach i Głębocku spowodowały, że system retencji rzeki Nysa Kłodzka uległ znacznej poprawie a transport gruzu rzecznego został zatrzymany. Również dzięki tej inwestycji, na każdym z obiektów produkowana jest energia odnawialna. Są to obiekty o mocy 500-700 kW.

Jak wyglądają plany Aqua-Tech na najbliższe miesiące?

Właśnie zakończyliśmy prace projektowe realizowane dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjny Rozwój – POIR.01.02.00-00-0251/16. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej opracowana została technologia budowy niskospadowych elektrowni wodnych o minimalnej ingerencji w środowisko. Na ten moment wchodzimy w tzw. etap rozwojowy. Zamknięciem jak również efektem finalnym tego projektu, będzie budowa pokazowej małej elektrowni wodnej w oparciu o technologię budowy modułowej wraz z zastosowaniem materiałów kompozytowych. Dalsze plany to oczywiście również rozwój firmy w kontekście nowych technologii i projektów autonomicznych – kompozytowych zamknięć klapowych dla niskich piętrzeń.

Do kogo skierowana jest Państwa oferta?

90 % naszych klientów to prywatni Inwestorzy, którzy lokują środki w budowę małych elektrowni wodnych. Współpracujemy również z dużymi firmami energetycznymi oraz jednostkami samorządowymi w ramach projektów ujęć wodnych oraz z Przedsiębiorstwem Wody Polskie w ramach projektów retencyjnych.

Rozmawiała Julia Czechowicz

embed

*AQUA-Tech Sp. z o. o. jest beneficjentem projektu POIR.01.02.00-00-0251/16 pt. „Opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko"

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.