Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Działalność ta ma na celu stworzenie mieszkańcom możliwość udziału w różnorodnych imprezach czy różnego rodzaju formach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych – jednym słowem rozwoju własnych zainteresowań, umiejętności i pasji. Ponadto umacnia ona kontakty sąsiedzkie i integruje wspólnotę spółdzielczą.

Potencjał gospodarczy i ludzki Spółdzielni, posiadane doświadczenie oraz umiejętne zarządzanie sprzyjają permanentnemu jej rozwojowi, co potwierdza się między innymi w tym, że – jako jedna z nielicznych – nadal konsekwentnie buduje nowe mieszkania. Chcieć to nie zawsze znaczy móc. Wiadomo, budowanie nowych mieszkań czy parkingów wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Na chwilę obecną pandemia koronawirusa mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych.

Niemniej mamy w planach (a czas pokaże, czy się uda) na terenach przy ul. Morawa – Osiedlowa w Szopienicach realizację dwu budynkowego zespołu mieszkaniowego o 44 mieszkaniach oraz w Ligocie (przy ul. Ligockiej) małego kameralnego budynku o dziewięciu mieszkaniach – lecz w tym przypadku, konieczna jest uprzednia zmiana obowiązującego planu miejscowego (o co od kilku lat zabiegamy).

Minął kolejny rok od kiedy zmagamy się z wirusem SARS-COV 2. Regulacje rządowe spowodowały, że wprowadziliśmy szczególne zasady mające na celu ochronę zdrowia – zarówno mieszkańców, jak i pracowników. W trosce o bezpieczeństwo wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, a gospodarze, którzy dbają o porządek na terenach nieruchomości otrzymali dodatkowo środki dezynfekujące. Mimo wszystkich niedogodności wywołanych pandemią, staramy się zaspokoić potrzeby mieszkańców. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a aktualne zapowiedzi rządu dają nadzieję na powrót do normalności. Nadal w zasobach KSM obowiązuje zalecenie Zarządu o dezynfekcji miejsc wspólnie użytkowanych przez mieszkańców.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa sprawnie administruje ogromnym kompleksem mieszkaniowym już od 65 lat, zaś w 2005 roku powołała Fundację KSM. Stworzenie stanowiska ds. pomocy członkom i wolontariatu oraz Fundacji KSM wynikało z narastających problemów w działalności społecznej w środowisku spółdzielczym. Stało się to za zgodą Walnego Zgromadzenia KSM. Członkowie Zarządu zauważyli, że istnieje potrzeba działań prospołecznych. Do 2021 roku Fundacja KSM trochę się zmieniła w porównaniu z tym, jak działała na początku. Doszło do zmian przekształceniowych – zmiany nazwy organizacji na Fundacja Da Moc, zmiany statutu, rozszerzenia działalności i grupy docelowej (wszyscy obywatele, ze szczególnym naciskiem na mieszkańców KSM). Fundacja starała się uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP), aby mieć prawo do pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych. Uzyskanie tego prawa, pozwoli na ożywienie działalności prospołecznej oraz pomoże wzmocnić pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej społeczności. Jak działa Fundacja? Przede wszystkim zarząd fundacji szuka biznesowych i instytucjonalnych partnerów w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i społecznych mieszkańców spółdzielni i ich otoczenia. Najczęściej zgłaszają je członkowie Rad Osiedlowych i pracownicy administracji powiadomieni przez mieszkańców, gospodarzy budynków oraz instytucje z zewnątrz np. MOPS, policja czy straż miejska.

Zamieszkanie w zasobach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oznacza nie tylko wejście w posiadanie „własnego M", ale również gwarancję rzetelnego i efektywnego ekonomicznie zarządzania nieruchomościami. Daje możliwość czynnego i biernego uczestniczenia w życiu Spółdzielni, jej działalności społeczno – kulturalnej (ułatwiającej realizację osobistych pasji i zainteresowań oraz integrację mieszkańców), wpływ na decyzje dotyczące funkcjonowania Spółdzielni – słowem życie w bezpiecznym, atrakcyjnym i przyjaznym środowisku.

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.