Private banking to oferta dla zamożnych klientów. Do tej pory, w Polsce,  jednak nie przyciągała kompleksowymi rozwiązaniami. Owszem, można było liczyć na złotą kartę kredytową, negocjowane indywidualnie oprocentowanie depozytów, concierge, czy zestaw gotowych i podstawowych rozwiązań inwestycyjnych, ale na tym wsparcie się kończyło. Od kilku lat podejście do prywatnej bankowości bardzo się zmieniło. W Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech private banking to kompleksowa opieka nad majątkiem najbardziej wymagających klientów. To wsparcie grona ekspertów i osobistego doradcy, opieka nad aktywami i wsparcie w inwestycjach.

 Taki model podejścia do private bankingu był inspiracją dla mBanku. Bank jako pierwszy w Polsce zaoferował usługi wealth management, odczarowując bankowość prywatną w naszym kraju. – Po 25 latach rozwoju bankowości prywatnej można śmiało powiedzieć, że w Polsce zamożni klienci mogą korzystać z usług na poziomie zapewnianym przez wiodące banki w Szwajcarii czy w Londynie. mBank zaoferował usługi wealth management jako pierwszy w Polsce, a w kolejnych latach chcemy nadal wyznaczać kierunek rozwoju bankowości prywatnej – przypomina Krzysztof Bratos, dyrektor bankowości prywatnej w mBanku.

Partnerska współpraca

Czym wyróżnia się oferta mBanku? Przede wszystkim kompleksową troską o majątek zamożnych klientów, a nie tylko o codzienną bankowość w ekskluzywnym wydaniu. Wśród usług wealth management, znajduje się asset management, czyli zarządzanie indywidualnym portfelem oraz doradztwo inwestycyjne, polegające na partnerskiej współpracy i dostosowywaniu rozwiązań na bazie wyznaczonych przez klienta celów. Zamożni klienci mogą w ramach bankowości prywatnej w mBanku liczyć także na pomoc w sprawnym przeprowadzeniu sukcesji. Doradcy pomagają zabezpieczyć majątek i przekazać go w optymalny sposób. mBank zdecydowanie najszerzej na polskim rynku, wykorzystuje światowe rozwiązania inwestycyjne. Klienci korzystają z budowanych od podstaw autorskich strategii, szerokiego wachlarza kilkuset, głównie zagranicznych rozwiązań a także rekomendacji tworzonych we współpracy z partnerami mBanku – kilkoma światowymi firmami inwestycyjnymi.

materiał promocyjny partneramateriał promocyjny partnera Getty Images: Wasan Tita

Płynność, przewidywalność, przejrzystość

W wyborze najlepszych rozwiązań pomagają klientom nie tylko dedykowani opiekunowie (z ang. relationship manager), ale także eksperci z różnych dziedzin - inwestycji, finansowania, sukcesji i zarządzania aktywami. Wszystkie decyzje podejmowane są w oparciu o cele klienta, preferencje, skłonność do ryzyka czy oczekiwaną stopę zwrotu. Przy zarządzaniu portfelami klientów prywatnej bankowości, mBank kieruje się zasadą 3XP: płynność, przewidywalność, przejrzystość. Płynność oznacza możliwość spieniężenia środków w bardzo krótkim okresie czasu w przypadku zmiany planów klienta. Przejrzystość to możliwość codziennego wglądu w to, jak zarządzane są środki. Przewidywalność, to świadome unikanie ryzykownych okazji inwestycyjnych, zastąpione systematycznym, zrównoważonym i nastawionym na długofalowy efekt inwestowaniem.

Etycznie i ekologicznie

To, co wyróżnia mBank to jednak nie tylko kompleksowość i zagraniczny charakter oferty. Private banking w mBanku opiera się także na etycznym podejściu do zarządzania majątkiem. Bank w ubiegłym roku wprowadził do oferty, jako pierwszy w Polsce, strategie ESG, pomagające klientom bankowości prywatnej inwestować w sposób przyjazny środowisku, odpowiedzialny społecznie i zgodny z zasadami ładu korporacyjnego (ESG, ang. environmental, social, governance). Innym działaniem potwierdzającym etyczne podejście banku jest kodeks praw inwestora przygotowany wspólnie z międzynarodową organizacją branży inwestycyjnej CFA Society Poland. To zbiór zasad, praw i wartości, których każdy klient powinien móc oczekiwać od swojej instytucji finansowej.

Private banking w mBanku to oferta dla wymagających klientów, którzy cenią sobie indywidualne i jednocześnie kompleksowe podejście do zarządzania majątkiem. To też oferta dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu, by skupiać się na kwestiach związanych z codziennym zarządzaniem finansami i potrzebują w tym zakresie wsparcia. Szerokie grono ekspertów służy w tym pomocą.

Więcej o private bankingu przeczytasz także na next.gazeta.pl