Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Dzięki pozyskaniu w sierpniu zeszłego roku Gi Group jako inwestora strategicznego, spółka była w stanie ustabilizować swoją sytuację finansową i skupić się na nowych możliwościach rozwoju biznesu. Mimo to w raportowanym okresie kapitał własny Work Service spadł do poziomu -6 mln zł, co oznacza, że bez dalszego wsparcia zewnętrznego, w jakiejkolwiek formie ze strony Gi Group, sytuacja finansowo-ekonomiczna spółki nie pozostanie stabilna w długim terminie.

W momencie rozpoczęcia inwestycji Gi Group w Work Service (luty 2020 r.) spółka znajdowała się w krytycznej sytuacji finansowej, gdyż nie miała środków na regulowanie zarówno płatności niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności, jak i tych związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podatkami czy obsługą zadłużenia. Od momentu objęcia większościowego pakietu akcji Work Service, Gi Group koncentruje się na uzdrowieniu sytuacji biznesowej i finansowej spółki. Wszelkie inwestycje i działania podjęte przez Gi Group w ciągu ostatnich miesięcy miały na celu zabezpieczenie spółki oraz rozpoczęcie procesu jej odbudowy. Dzięki temu, po raz pierwszy po latach niepewności i złego zarządzania, Work Service osiągnął w zeszłym roku stabilność finansową. Jest jednak oczywiste, że sytuacja spółki jest nadal daleka od dobrej i aby przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, potrzebuje ona kolejnych zastrzyków kapitału oraz solidnego planu restrukturyzacji, a to zapewnić może jedynie poważny inwestor branżowy, jakim z pewnością jest Gi Group.

Aby jednak Work Service mogła pozostać stabilną spółką także w przyszłości i zacząć generować wartość dla wszystkich interesariuszy, niezbędne jest podjęcie szeregu decyzji zarządczych, operacyjnych i strategicznych, kluczowych dla przyszłości firmy. Decyzje te mogą zostać podjęte tylko przy silnym i przejrzystym systemie zarządzania spółką, który pozwoli uniknąć wszelkich opóźnień wynikających z rozdrobnienia akcjonariatu. Dlatego też 15 marca br. Gi Group ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji znajdujących się w publicznym obrocie. Głównym celem wezwania jest uzyskanie pełnej kontroli nad Work Service i wycofanie spółki z notowań na GPW, co jest warunkiem wstępnym do tego, by Gi miała możliwość szybkiego i skutecznego działania dla jej dobra. Biorąc pod uwagę obecną sytuację spółki, oferowana cena na poziomie 1,45 zł za akcję jest godziwa i nie zostanie podwyższona. Co ważne, jest ona o prawie 32% wyższa od średniej ceny akcji z ostatnich 6 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania i jest to najwyższa premia oferowana na GPW w ciągu ostatnich 3 lat. Data zakończenia przyjmowania zapisów to 11 maja 2021 roku. Szczegółowe informacje o wezwaniu dostępne są na stronie www.wezwanieworkservice.pl.

Nawet jeśli wezwanie nie doprowadzi do wycofania spółki z giełdy, rozważane będą inne scenariusze, w tym planowana konwersja długu na kapitał lub ewentualne przyszłe podwyższenia kapitału.

W każdym przypadku rezultat będzie taki sam – większa stabilność finansowa spółki, będącej ważną częścią działalności Gi Group w Europie Środkowo-Wschodniej. Mocną cechą całej Grupy jest zasada „one company management” i Work Service nie będzie stanowił od niej wyjątku.

Autor: Gi Group

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera Gi Group

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.