• Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

    Uprawnienie zamawiającego do zmiany treści SWZ nie jest ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści.

    14-01-2022 10:00