• Szwecja zakazuje sprzętu Huawei i ZTE w sieci 5G

    Szwedzki rząd wykluczył chińskie Huawei i ZTE z budowy sieci najnowszej generacji. Tamtejsze służby nazwały Chiny "jednym z największych zagrożeń" dla swojego kraju. Szwecja to ojczyzna Ericssona, drugiego po Huawei największego producenta sprzętu...

    21-10-2020 17:42
  • Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

    Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia stanowić może miernik gwarancji jakości realizacji zamówienia, podobnie jak inne kryteria oceny ofert, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].

    16-10-2020 08:30