Adrianna Kaczmarek

  • Poradnik nie tylko dla uczniów. Jak zdobyć stypendium

    Stypendia wyrównują szanse dzieci z uboższych rodzin, pozwalają na realizację wartościowych projektów, pomagają rozwijać talenty. O jakie stypendia można ubiegać się obecnie? Podajemy listę wybranych programów wsparcia dla różnych grup wiekowych.

    26-08-2021 05:46