Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
Ponadto nowe przepisy przewidują utworzenie funduszy dożywotnich emerytur zarządzanych przez zakłady emerytalne. Fundusze te będą zajmować się wypłatami emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Założono, że Skarb Państwa będzie mógł utworzyć fundusz i zakład emerytalny. Natomiast sam fundusz - za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego będzie mogło utworzyć powszechne towarzystwo emerytalne. Nowe przepisy zakładają, że KNF będzie kontrolować fundusze i zakłady emerytalne.

Aby zapewnić pewność wypłat ma być utworzony Fundusz Gwarantowanych Dożywotnich Emerytur Kapitałowych, którym zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Zakłada się, że środki tam zgromadzone będzie można przeznaczyć na wypłatę emerytur w sytuacji likwidacji lub ogłoszenia upadłości zakładu emerytalnego.

Najważniejsze informacje gospodarcze na Twoją stronę! Ściągnij nasz gadżet

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.