Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
"Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia, szacowanej przez GUS) wyniosła w styczniu 2009 r. 10,5% i w porównaniu do grudnia 2008 wzrosła o 1 punkt procentowy. Należy zauważyć, że była również o 1 punkt procentowy niższa, niż w końcu stycznia 2008 r. (11,5%)" - podano w komunikacie.

Liczba bezrobotnych zwiększyła się z poziomu 1.473,8 tys. osób w końcu grudnia 2008 r. do 1.634 tys. osób w końcu stycznia 2009 r. Wzrost liczby bezrobotnych w końcu stycznia 2009 r. odnotowano we wszystkich województwach,

MPiPS zauważa, że corocznie miesiące przełamujące rok (grudzień/styczeń) charakteryzują się wzrostem bezrobocia. Z informacji uzyskanych z wojewódzkich urzędów pracy wynika, że na znaczny wzrost bezrobocia w styczniu br. nałożyły się sezonowość oraz powrót do ewidencji osób po uczestnictwie w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2008 roku,

"Na podstawie danych o zwiększonej liczbie zgłoszeń zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy według stanu w końcu 2008 r. w porównaniu do lat ubiegłych, można spodziewać się, że w pierwszym kwartale br. nastąpią zwiększone zwolnienia" - czytamy w komunikacie.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2009 r. wyniosła 66,8 tys. i w porównaniu do grudnia 2008 roku (46,8 tys. ofert) wzrosła o 20 tys. ofert, czyli o 42,8%. W znacznej części wzrost ten dotyczy ofert subsydiowanych, a więc np. staży, poinformował także resort.

Według projektu budżetu 2009, stopa bezrobocia wyniesie na koniec tego roku 8,5%.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.