Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
Łączna wartość wpłat klientów sięgnęła 3,96 mld zł, natomiast wypłaty wyniosły 3,30 mld zł, podały Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Lipiec był trzecim miesiącem z rzędu, w którym klienci więcej do funduszy wpłacili niż z nich wypłacili. Lipcowy wynik sprzedaży był o 0,08 mld zł wyższy od czerwcowego i został wypracowany przy dużo niższych niż przed miesiącem przepływach kapitału.

"Mimo, że seria napływu środków do funduszy inwestycyjnych uległa wydłużeniu, to saldo sprzedaży mierzone od początku roku jest nadal ujemne i wynosi -0,98 mld PLN. Ponadto, wzrost sprzedaży na rynku funduszy to zasługa napływu środków przede wszystkim do dwóch grup produktowych o odmiennej charakterystyce. Od marca kapitał trafia bowiem do funduszy akcyjnych (łącznie +0,7 mld PLN), a od maja pozyskują go także fundusze pieniężne (+0,65 mld PLN)"- czytamy w raporcie.

W lipcu najwyższe saldo sprzedaży na poziomie 0,32 mld zanotowały fundusze obligacji. W ich przypadku po raz pierwszy od 6 miesięcy nabycia przewyższyły odkupienia. Napływowi środków sprzyjała dobra koniunktura na rynku obligacji (indeks IROS wzrósł o +1,62%).

Fundusze pieniężne i gotówkowe przyciągnęły środki o wartości 0,26 mld zł.

Trzecim pod względem przepływu kapitału segmentem produktów były fundusze akcji. Tym razem dodatni bilans wpłat i wypłat wyniósł 0,24 mld zł. W lipcu inwestorzy wpłacili do funduszy akcyjnych 1,32 mld zł, a wypłacili 1,08 mld zł.

Ostatnią kategorią funduszy, która pozyskała kapitał była grupa funduszy pozostałych (0,04 mld zł).

Po dwóch korzystnych miesiącach, fundusze mieszane ponownie odnotowały odpływ kapitału. Choć nie był on znaczący (-0,14 mld zł), to jednak wartościowo największy spośród wszystkich segmentów rynku. W przypadku tej grupy saldo wpłat i wypłat od początku roku wynosi -1,53 mld zł.

Ujemny bilans wpłat i wypłat dotknął w lipcu również grupę funduszy nieruchomości (-0,03 mld zł) oraz fundusze aktywów niepublicznych (-0,01 mld zł).

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.