Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W listopadzie 2011 r. właściciele Sferii poinformowali rząd, że zamierzają zaskarżyć w ich ocenie niezgodne z prawem decyzje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do Trybunału Arbitrażowego w Paryżu. Przedmiotem sporu była niemożność efektywnego korzystania przez Sferię z częstotliwości radiowych w paśmie 850 MHz, na którym Sferia chciałaby budować sieć LTE. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zawarło ugodę z firmą. W zamian za wycofanie roszczeń operator dostanie nowe pasmo: z zakresu 800 MHz, który wkrótce będzie przedmiotem aukcji.

Ugoda między resortem a Sferią została zawarta 16 lipca, a 5 sierpnia weszła w życie. Zgodnie z warunkami ugody Sferia uzyska zmianę posiadanej częstotliwości, a właściciele firmy wycofali roszczenia względem państwa polskiego z Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Paryżu. Jednocześnie prezes UKE Magdalena Gaj została zobowiązana do dokonania zmiany rezerwacji z pasma 824-830 MHz oraz 869-875 MHz na pasmo 816-821 MHz oraz 857-862 MHz.

Resort cyfryzacji zapewnił, że rekompensata przyznana Sferii w ramach ugody nie zakłóci normalnego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, gdyż w wyniku zmiany rezerwacji Sferia uzyska 1/6 część pasma, która będzie przedmiotem aukcji lub przetargu na pozostałe częstotliwości z pasma 800 MHz.

Zakończenie sporu i przeniesienie Sferii w ten zakres częstotliwości wyeliminuje kilka istotnych problemów z punktu widzenia zarówno skarbu, jak i przedsiębiorców, którzy przy istniejących zakłóceniach nie mogliby pewnie prowadzić działalności gospodarczej. Inwestorzy oraz Sferia zobowiązali się, że do 31 grudnia 2015 r. nie wezmą udziału w jakiejkolwiek aukcji lub przetargu na pozostałe częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej (tj. 790-862 MHz), który zostanie ogłoszony przez prezesa UKE. Według naszych informacji konsultacje dokumentacji aukcyjnej ruszą jeszcze w tym miesiącu. MAiC po raz pierwszy opisało tło i podało szczegóły sporu. Komunikat mówi m.in., że "w listopadzie 2011 r. właściciele Sferii SA - spółki prawa cypryjskiego Juvel Ltd i Bithell Holdings Ltd poinformowali rząd RP o tym, że zamierzają zaskarżyć w ich ocenie niezgodne z prawem decyzje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do Trybunału Arbitrażowego w Paryżu. Przedmiotem sporu była niemożność efektywnego korzystania przez Sferię z częstotliwości radiowych w paśmie 850 MHz, na którym Sferia chciałaby budować sieć LTE. Wartość przedmiotu sporu oszacowano na około 1,5 mld zł.

Inwestorzy zastrzegli, że jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia notyfikacji sporu polubowne negocjacje nie doprowadzą do jego rozstrzygnięcia, skorzystają z prawa wszczęcia arbitrażu inwestycyjnego".

Jak podało ministerstwo, w 2012 r. MAiC po szczegółowej analizie dokumentów i decyzji wydanych w stosunku do Sferii zwrócił się do Sferii o doprecyzowanie wysokości dochodzonych roszczeń oraz o podanie informacji dotyczących sposobu określenia domniemanej szkody. Ewentualne prowadzenie rozmów ugodowych wymagało bowiem między innymi stanowiska strony co do oczekiwanych rekompensat. MAiC otrzymał stosowne informacje pod koniec 2012 roku (7 listopada 2012), w związku z czym przeprowadzona została gruntowna analiza przedstawionych przez Sferię okoliczności i argumentów, a w szczególności możliwości polubownego rozwiązania sporu.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.