Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat odnotował 48,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 176,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Koszty finansowe w III kw. 2014 r. wyniosły 384,7 mln zł wobec 10,7 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 431,8 mln zł wobec 203,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.419,6 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 677,3 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 278,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 352,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4.888,0 mln zł w porównaniu z 2.110,0 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w okresie I-III kw. 2014 r. wyniósł 1.901,0 mln zł wobec 770,8 mln zł zysku rok wcześniej.

"W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 30 września 2014 roku łączna liczba aktywnych usług, świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym jak i przedpłaconym, wyniosła 16.449.992 i spadła o 1,1% w porównaniu do 16.627.551 aktywnych usług na dzień 30 września 2013 roku. Wynikało to ze spadku liczby świadczonych usług telefonii komórkowej, przy czym tempo tego spadku istotnie wyhamowało w stosunku do drugiego kwartału 2014 roku, przy jednocześnie silnie rosnącej liczbie świadczonych usług dostępu do Internetu oraz wyższej liczbie świadczonych usług płatnej telewizji (w tym Multiroom)" - czytamy w raporcie.

Na dzień 30 września 2014 roku usługi kontraktowe stanowiły 74,4% łącznej liczby świadczonych usług. Wskaźnik ten wzrósł z poziomu 71,6% osiągniętego na dzień 30 września 2013 roku.

"Łączna liczba naszych klientów, którym świadczymy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła 6.184.775 na dzień 30 września 2014 roku, obniżając się o 1,6% w stosunku do liczby, którą grupa posiadałaby na dzień 30 września 2013 roku, przy założeniu wcześniejszego włączenia Polkomtelu do grupy. Spadek ten wynika przede wszystkim ze spadku liczby klientów usług telefonii komórkowej, przy czym tempo tego spadku sukcesywnie maleje z kwartału na kwartał. Liczba aktywnych usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 322.376, czyli o 2,7% do 12.230.798 na dzień 30 września 2014 roku z 11.908.422 na dzień 30 września 2013 roku. Wzrost ten jest efektem przede wszystkim wzrostu o 38,9% liczby usług świadczonych w obszarze dostępu do szerokopasmowego Internetu" - czytamy dalej.

Jednocześnie spadła liczba świadczonych usług telefonii komórkowej, z poziomu 6.834.719 na dzień 30 września 2013 roku do poziomu 6.617.382 na dzień 30 września 2014 roku, co spółka tłumaczy efektem m.in. dojrzałości i wysokiej konkurencyjności polskiego rynku telefonii mobilnej.

"Wierzymy, że dalsze nasycenie bazy naszych klientów usługami łączonymi, w tym produktem smartDOM, będzie miało pozytywny wpływ na wzrost ilości świadczonych przez nas usług kontraktowych w przyszłości. W trzecim kwartale 2014 roku średni miesięczny przychód na klienta spadł o 1,2% do 86,5 zł z 87,6 zł w trzecim kwartale 2013 roku. Nieznaczny spadek ARPU wynikał z obniżenia cen usług na rynku telefonii komórkowej spowodowanego presją cenową ze strony głównych konkurentów. W trzech kwartałach 2014 roku średni miesięczny przychód na klienta spadł o 3,9% do 85,5 zł w z 89,0 zł w trzech kwartałach 2013 roku. Spadek ten wynikał głównie ze spadku przychodów interconnect, spowodowanych regulacyjną obniżką głosowych stawek MTR o 48,1% z poziomu 0,0826 zł w pierwszej połowie 2013 roku do poziomu 0,0429 zł w pierwszej połowie 2014 roku oraz z obniżenia cen usług na rynku telefonii komórkowej spowodowanych presją cenową ze strony głównych konkurentów" - podano również.

Spółka wskazała, że dzięki programom utrzymaniowym oraz promocjom, wskaźnik odpływu klientów spadł do poziomu 8,8% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 września 2014 roku w porównaniu do 9,0% w okresie 12 miesięcy zakończonych 30 września 2013 roku.

"Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych spadła o 499.935, czyli o 10,6% do 4.219.194 na dzień 30 września 2014 roku z 4.719.129 na dzień 30 września 2013 roku. Spadek ten spowodowany był przede wszystkim zmniejszeniem liczby świadczonych usług przedpłaconych telefonii komórkowej przy jednoczesnym wzroście liczby świadczonych w modelu przedpłaconym usług szerokopasmowego dostępu do internetu" - podano również.

Średni miesięczny przychód na RGU prepaid wynosił 18,3 zł w trzecim kwartale 2014 roku i pozostał "na praktycznie niezmienionym poziomie" w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. W trzech kwartałach 2014 roku średni miesięczny przychód na RGU prepaid spadł o 5,0% do 17,5 zł z 18,5 zł w analogicznym okresie 2013 roku.

"Głównym powodem spadku w okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku były niższe przychody z tytułu interconnect, spowodowane regulacyjną obniżką głosowych stawek MTR o 48,1% z poziomu 0,0826 zł w pierwszej połowie 2013 roku do poziomu 0,0429 zł w pierwszej połowie 2014 roku oraz obniżeniem cen usług głosowych na rynku telefonii komórkowej spowodowanych presją cenową ze strony głównych konkurentów" - czytamy dalej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.