Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Nieco słabsze wyniki grupy Tauron Polska Energia w III kw. oraz 9 miesiącach 2014 r. są efektem niższych cen energii oraz rosnącej konkurencji na rynku detalicznej, poinformował prezes Dariusz Lubera. W ślad za tym spółka ograniczyła do 2 mld zł nakłady inwestycyjne, a ponad 60% capex-u zostało przeznaczane na dystrybucję.

"Wyniki finansowe grupy Tauron pozostają stabilne, mimo trudnego otoczenia rynkowego. Są również lepsze niż prognozy analityków. To warte podkreślenia w kontekście sytuacji branży energetycznej, na którą negatywnie wpływają najniższe od kilku lat ceny sprzedaży energii oraz coraz większa konkurencja na detalicznym rynku energii" - powiedział Lubera, cytowany w komunikacie.

Prezes wskazał, że po trzech kwartałach lepszy wynik EBITDA pokazały m.in. segmenty dystrybucja i wytwarzanie. Dynamicznie wzrosła EBITDA segmentu odnawialne źródła energii, gdzie skorzystano z wyższych wolumenów produkcji zielonej energii dzięki pracy oddanych w zeszłym roku farm wiatrowych Marszewo i Wicko.

"Odnotowaliśmy wyższe niż w ubiegłym roku przychody z usług dystrybucyjnych i ze sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, które pozwoliły m.in. zrównoważyć spadki cen i wolumenów sprzedaży energii elektrycznej oraz węgla. Na lepsze wyniki w segmencie wytwarzanie (EBITDA I-III kw. 2014 r.: 200 mln zł, EBITDA I-III kw. 2013: 117 mln zł) wpływ miały takie czynniki jak trafnie obrana przez ten obszar strategia handlowa na bieżący rok, przychody z tytułu rezerwy operacyjnej, a także brak obowiązku tworzenia rezerw na uprawnienia do emisji CO2" - dodał wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki.

Spółka poinformowała, że produkcja węgla handlowego w trzech kwartałach 2014 r. osiągnęła poziom niższy niż rok wcześniej i wyniosła ok. 4 mln ton. Niższa produkcja i sprzedaż węgla wynika głównie ze spadku produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego, wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także z utrzymującego się importu tego surowca do Polski.

"Po dziewięciu miesiącach 2014 r. produkcja energii elektrycznej w elektrowniach węglowych grupy była niższa o ok. 21% niż rok wcześniej. Niższy wolumen jest efektem aktualnej sytuacji rynkowej i w jej następstwie przyjętej strategii handlowej grupy" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo nastąpił wzrost generacji w farmach wiatrowych o prawie 45%, co skutkowało spadkiem produkcji elektrowni zawodowych o 5,5, %, a dodatkowo utrzymuje się deficyt w międzynarodowym handlu energią (nadwyżka importu nad eksportem). Na wolumeny produkcji energii wpłynęły również znacznie wyższe niż w latach ubiegłych średnie dobowe temperatury w pierwszych miesiącach roku, co skutkowało obniżeniem zapotrzebowania w KSE, podano także.

"Wolumen dystrybucji energii elektrycznej po trzech kwartałach 2014 r. utrzymał się na poziomie ubiegłorocznym (ok. 35,7 TWh), a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej grupy w ciągu roku wzrosła o 45 tysięcy" - wyliczono.

Po 3 kwartałach 2014 r. grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł, co oznacza spadek o 4,3% r/r. Spadek przychodów wynika przede wszystkim z niższych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, niższych cen sprzedaży energii oraz mniejszych wolumenów sprzedaży węgla poza grupę.

"Wzrost przychodów zanotowały segmenty: OZE (67,6%), ciepło (4,5%), obsługa klienta (21,6%) i dystrybucja (1,7%). Spadły natomiast przychody segmentów: wydobycie (w związku z sytuacją na rynku węgla) oraz wytwarzanie (z powodu niższych cen i wolumenów sprzedaży wytworzonej energii)" - czytamy dalej.

Tauron podkreśla, że pomimo niesprzyjających warunków rynkowych grupa wypracowała EBITDA w wysokości ok. 2,92 mld zł (niższą zaledwie o 2,8% w porównaniu z 2013 r.), w czym duży udział miała konsekwentna realizacja programu poprawy efektywności. W okresie dziewięciu pierwszych miesięcy 2014 r. koszty działalności spadły o ok. 3,5% Nadal największy udział w EBITDA grupy mają obszary dystrybucja oraz sprzedaż.

"Zysk netto po trzech kwartałach 2014 r. osiągnął 1,05 mld zł i był o 16,7% niższy niż rok wcześniej. W związku z odkupieniem od Kompanii Węglowej 47,5% pakietu akcji Południowego Koncernu Węglowego (obecnie Tauron Wydobycie) znacznie zmniejszył się poziom zysku przypadającego udziałowcom mniejszościowym. Obecnie prawie cały zysk netto grupy jest przeznaczony dla akcjonariuszy Tauron Polska Energia" - zaznaczono.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły 2 mld zł i były niższe o ok. 15% od poniesionych w analogicznym okresie 2013 r. Ponad 60% capex-u zostało przeznaczone na inwestycje w segmencie dystrybucja (modernizacja istniejących sieci dystrybucyjnych oraz budowa nowych przyłączy).

"W obszarze inwestycji koncentrowaliśmy się na modernizacji i odtworzeniu majątku sieciowego. Na te cele przeznaczyliśmy ok. 1,3 mld zł, czyli ponad 60% łącznego capex-u. Pozostałe wydatki to inwestycje w budowę i modernizację aktywów wytwórczych, sieci ciepłowniczych i udostępnienie nowych złóż węgla" - podsumował Lubera.

Prezes przypomniał także, że w perspektywie najbliższych 10 lat nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosą ok. 37 mld zł, z czego ok. 29 mld zł do roku 2020. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w obszarze dystrybucja to ok. 21 mld zł. Drugim kluczowym obszarem inwestycji będzie Wytwarzanie, w którym w ramach planowanych inwestycji celem jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie ok. 2 200 MW.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.