Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Polenergia liczy na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych oraz rentowności grupy, poinformował prezes Zbigniew Prokopowicz. Do 2016 roku chce dysponować portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 461 MWe.

"Liczymy na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych oraz rentowności grupy. Strategia na najbliższe dwa lata będzie koncentrować się na znaczącym wzroście zainstalowanych mocy wiatrowych. Zakładając, że do projektu ustawy OZE zostanie wprowadzony odpowiedni okres przejściowy, wówczas do 2016 roku będziemy dysponować portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 461 MWe. Projekty te będą korzystać z długoterminowego, stabilnego wsparcia zagwarantowanego w ustawie o OZE, generując atrakcyjne przepływy finansowe" - powiedział Prokopowicz, cytowany w komunikacie.

Polenergia realizuje długoterminową strategię zakładającą stworzenie zintegrowanej grupy energetycznej obecnej we wszystkich segmentach rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i regulowanej infrastruktury elektrycznej i gazowej. Zapewni to stabilne dochody oraz zwroty z prowadzonej działalności. Celem zarządu jest regularna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy począwszy od roku 2017, podkreślono.

"Znacząca część wypracowanych przez grupę zysków będzie służyła finansowaniu wkładu własnego do realizacji nowych projektów przy współudziale finansowania dłużnego. Jednocześnie, długoterminowym celem grupy jest utrzymanie skorygowanego wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy po uwzględnieniu pełno-rocznych wyników wszystkich projektów wiatrowych oddanych do użytkowania po roku 2016 na poziomie poniżej 3x" ? podano w informacji.

Portfel operacyjnych aktywów wytwórczych Polenergii, jak również projekty oddane do eksploatacji w przyszłości, opierają się na przychodach ze sprzedaży energii i certyfikatów w ramach długoterminowych umów oraz stabilnych regulowanych przychodach z dystrybucji i przesyłu, co znacząco ogranicza ryzyka związane ze zmiennością cen rynkowych. Ponadto, strategia wzrostu wartości jest wspierana przez znaczącą poprawę otoczenia regulacyjnego w obszarach energetyki odnawialnej i kogeneracji, zaznaczono również.

Jeszcze w tym roku Polenergia uruchomi dwie lądowe farmy w Gawłowicach i Rajgrodzie o łącznej mocy ok. 67 MWe. Farmy te zwiększą wynik EBITDA w roku 2015 o ok. 50 mln zł. Obydwa projekty zostaną wybudowane i oddane do operacji w rekordowym czasie ok. 11-12 miesięcy od pozyskania finansowania, co odzwierciedla najlepsze na polskim rynku kompetencje Polenergii w tym sektorze, podała spółka.

Pod koniec 2015 roku uruchomiony zostanie projekt Skurpie o mocy 38 MWe. Te trzy farmy, o łącznej mocy ok. 104 MWe, w 2016 roku powiększą EBITDA o ok. 85 mln zł, a po uwzględnieniu dalszej rozbudowy (ok.14 MWe) o kolejne 10 mln zł. Kolejne 204 MWe znajduje się w fazie pozyskiwania finansowania z planowanym terminem oddania do użytkowania w pierwszej połowie 2016 roku. Oczekiwany wpływ na wynik EBITDA Grupy w 2017 roku wynosi ok. 190-200 mln zł.

Po roku 2016 grupa zamierza uruchomić kolejne ok. 500 MWe farm lądowych partycypując w systemie aukcyjnym według regulacji OZE, zapowiedziano w komunikacie.

"Polenergia dąży do połączenia systemów gazowych Polski i Niemiec, co zapewni stabilne dochody z dystrybucji i przesyłu oraz pozwoli na istotne zwiększenie dochodów z handlu gazem. Zbudowanie interkonektora umożliwi dywersyfikację kierunków dostaw gazu do Polski, co jest zbieżne ze strategicznym celem polityki energetycznej Polski" - czytamy dalej.

Ponadto, w dalszej perspektywie Polenergia będzie również kontynuować pionierskie inwestycje rozwojowe w Polsce, takie jak budowa pierwszych farm wiatrowych na morzu. Projekt budowy morskich farm wiatrowych realizowany przez grupę znajduje się obecnie w najbardziej zaawansowanym stadium rozwoju spośród wszystkich podmiotów zaangażowanych w tego typu projekty w Polsce. W tym roku Polenergia jako pierwszy podmiot w Polsce podpisała umowę przyłączeniową na 1.2 GW mocy na morzu.

Kontynuując proces budowy największej, prywatnej, pionowo zintegrowanej grupy energetycznej w regionie Europy Centralnej, Polenergia nie wyklucza dalszych inwestycji. Zarząd spółki monitoruje zmiany zachodzące na rynku, również pod kątem możliwego udziału w procesach prywatyzacyjnych, podałą firma.

"Jeśli na rynku pojawi się atrakcyjna możliwość inwestycyjna, pasująca do strategii grupy, nie wykluczamy przejęć" - podsumował prezes Polenergii.

W połowie sierpnia 2014 r. nastąpiła integracja aktywów grupy Polenergia Holding S.?r.l z Polish Energy Partners, w wyniku czego powstała grupa Polenergia. Równocześnie, w wyniku objęcia nowych 15.99% nowych akcji przez fundusz CEE Equity Partners został pozyskany kapitał na rozwój w kwocie 240 mln zł. Polenergia wchodzi w skład grupy Kulczyk Investments.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem