Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Industrial Milk Company (IMC) chce w całym roku spłacić 35 mln USD długu, obniżając tym samym wskaźnik dług netto/EBITDA do 2,3x, poinformował prezes Alex Lissitsa. Firma zakłada, że przychody w 2014 r. wzrosną o 25% r/r, a EBITDA - o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

"Istotny spadek cen na zboża oraz rośliny oleiste zmusił nas do modyfikacji prognozy finansowej na 2014 r. Jednak nadal planujemy osiągnąć bardzo wysokie wskaźniki wzrostu w 2014 r. Oczekujemy, że przychody rosną o 25%, a EBITDA o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednym z naszych priorytetów w tym roku jest również zmniejszenie zadłużenia. W ciągu 9 miesięcy spłaciliśmy 27 mln USD ((w tym 11 mln USD należności z tytułu obligacji serii A), a w całym roku planujemy zwrócić 35 mln USD długu obniżając tym samym wskaźnik dług netto/EBITDA do 2,3" - powiedział Lissitsa, cytowany w komunikacie.

IMC odnotowało 25,82 mln USD skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2013 r. wobec 18,71 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 37,65 mln USD wobec 23,74 mln USD zysku rok wcześniej. Spółka podała też w raporcie, że jej znormalizowany zysk EBITDA w 2013 r. wyniósł 49,48 mln USD wobec 32,01 mln USD zysku rok wcześniej, zaś znormalizowany zysk netto - odpowiednio: 26,56 mln USD wobec 19,52 mln USD. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,77 mln USD w 2013 r. wobec 75,25 mln USD rok wcześniej.

"Zbliżamy się do zakończenia technologicznego cyklu uprawy i żniw w tym sezonie. W trzecim kwartale 2014 r. uzyskaliśmy dobre plony pszenicy i słonecznika. W ciągu czwartego kwartału zebraliśmy również soję i ziemniaki, zasialiśmy pszenicę ozimą oraz kończymy zbiory naszej głównej uprawy kukurydzy. Przygotowujemy również grunty pod zasiewy zbóż jarych, które będzie prowadzić wiosną 2015 r." - dodał prezes IMC.

Spółka podkreśla, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. pomimo trudnych warunków politycznych i gospodarczych panujących obecnie na Ukrainie, udało się jej osiągnąć znaczący wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody spółki w tym okresie wzrosły o 35% do 98 mln USD. Zysk EBITDA zwiększył się o 7% do 55,3 mln USD. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły z kolei 11,5 mln USD.

Na skutek dewaluacji hrywny IMC odnotowała 45,9 mln USD bezgotówkowej straty netto z tytułu różnic kursowych. "Wskazana strata ma charakter księgowy, gdyż w dużym stopniu wynika z przeszacowania walutowego zadłużenia ukraińskich spółek zależnych Grupy zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. W rzeczywistości IMC nie ponosi strat związanych z dolarowym długiem, ponieważ ma dochody denominowane w dolarach z tytułu eksportu, które są wykorzystywane do obsługi zadłużenia. W okresie 9 miesięcy 2014 r. przychody IMC z eksportu stanowiły 75% ogólnych przychodów za ten okres" - wskazano w komunikacie.

Z wyłączeniem niegotówkowej straty związanej z różnicą kursową, zysk netto grupy po 9 miesiącach 2014 r. wyniósł 31,6 mln USD (bez wyłączenia jest to 14,3 mln USD straty), podano również.

Aż 93% przychodów wypracował segment upraw zbóż i roślin oleistych. Po 9 miesiącach 2014 r. IMC prawie podwoiło (do 462 tys. ton) wolumen sprzedaży w segmencie uprawy w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Znaczący wzrost sprzedaży zbóż i roślin oleistych został częściowo zniwelowany przez niższe ceny tych produktów rolnych (spadek wyniósł 7-20% wobec analogicznego okresu 2013 r.). W wyniku tego, w ujęciu wartościowym, wzrost sprzedaży w segmencie upraw stanowił 45% do 91,2 mln USD.

Sprzedaż spółki w segmencie produkcji mleka zmniejszyła się o 24% do 6,4 mln USD, w głównej mierze w wyniku spadku cen mleka o 22% w stosunku do 2013 r. Obniżenie cen mleka wyrażonych w dolarach zostało wywołane przez dewaluację hrywny i zamknięcie rynku rosyjskiego dla ukraińskich produktów mlecznych.

"W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2014 r. obserwowano czynniki zarówno ułatwiające jak i utrudniające osiągnięcie obecnych poziomów wzrostu przychodów (o 50%) i wyniku EBITDA (o 20%), które zostały wymienione w prognozie finansowej IMC na 2014 r. Sprzyjające czynniki to zmniejszenie kosztów produkcji w przeliczeniu na hektar ziemi uprawnej w dolarach z powodu dewaluacji hrywny, osiągnięcie wydajności zbiorów pszenicy powyżej planowanego celu, oraz niższy poziom wilgotności zebranych plonów w porównaniu z 2013 r., co również przyczynia się do zmniejsza kosztów produkcji. Natomiast główną przeszkodą do osiągnięcia maksymalnych prognozowanych poziomów wzrostu był spadek cen zbóż i roślin oleistych w 2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego" - zaznaczono również.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem ziemi o powierzchni 136,7 tys. ha. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem