Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 10 - 14 listopada br.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

ABC Data : W planowanym liftingu strategii rozwoju postawi m.in. na rozwój biznesowej dywizji usług, która oferuje relatywnie wysokie marże, wynika z wypowiedzi wiceprezes Ilony Weiss, która od przyszłego roku obejmie funkcję prezesa dystrybutora.

?Obszar usług daje potencjał do wzrostu marży i chcemy rozwijać ten segment również poprzez dodawanie nowej oferty jak chociażby produkty abonamentowe, czy leasing. Chcemy mieć kompletność oferty dla klienta" ? powiedziała ISBnews Weiss.

Według jej słów produkty abonamentowe mają przede wszystkim dołożyć się do marży, ale trochę to potrwa, gdyż ten rynek firma dopiero rozpoczyna, a pierwszym produktem w tej grupie jest geolokalizator Trackimo, którego start sprzedaży spółka ocenia jako obiecujący.

Wiceprezes ABC Data zaznaczyła, że 2014 rok upływa pod znakiem przygotowań do dalszego wzrostu grupy.

W przyszłym roku oczekujemy korzyści z wejścia do Niemiec i Rumunii, czy wzrostu istotnych grup produktowych wspomagających marże. Trwają prace budżetowe i przygotowania planów długoterminowych. Aktualna strategia wymaga liftingu i zrealizowania jej celów. Zmiany na kolejne lata będą ewolucyjne. Podtrzymujemy jednocześnie politykę dywidendową, czyli wypłatę min. 50% z zysku jednostkowego" ? dodała Weiss podczas konferencji.

Wskazała, że pomimo zdarzeń jednorazowych ABC Data ma zdolność generowania gotówki. ?Poprawiamy zarzadzanie kapitałem obrotowym co uwalnia potencjał dywidendowy" ? zaznaczyła wiceprezes.

Jednocześnie zaznaczyła, że zdarzenia jednorazowe oraz szacunki na IV kw. były głównym powodem korekty prognoz finansowych. Z kolei Norbert Biedrzycki, dotychczasowy prezes spółki wskazał, że oczekiwania co do IV kw., które można wywnioskować na podstawie skorygowanych szacunków, opierają się o sprzedaż i wykonanie z pierwszych tygodni kwartały. Według jego słów zgodnie z oczekiwaniami sprzedają się marżowe linie produktowe, ponadto wszystkie kraje w ramach ekspansji międzynarodowej zaczynają się dokładać do wyniku.

Tymczasem planowana emisja obligacji do 100 mln zł ma zapewnić dywersyfikację źródeł finansowania i konwersję krótkoterminowych zobowiązań bankowych na długookresowe.

?W naszej ocenie zdarzenia jednorazowe się skończyły, choć należy pamiętać że przy tej skali działalności nigdy nie można całkowicie tego wykluczyć. Należności trudno ściągalne w spółce czeskiej zostały odpisane całkowicie. Wycena zapasów, która według procedury mierzy 'wiekowanie' i technologie 'sprzedawalności' produktów jest prowadzona na bieżąco i dostosowana do aktualnej wielkości i struktury. Nasze należności są pokryte w 90% przez polisę. Jednocześnie wdrażane kolejne procedury aby uniknąć odpisów w przyszłości" ? podsumowała przyszła prezes ABC Data.

Źródło: ISBnews

ABC Data : Po wynikach III kw. obniżyła prognozę całorocznych przychodów do 5.542,31 mln zł z oczekiwanych wcześniej 5.762 mln zł oraz prognozę zysku EBITDA do 74,80 mln zł z odpowiednio 92,1 mln zł, podała spółka.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 19,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 39,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3934,90 mln zł w porównaniu z 3397,46 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Podtrzymuje realizację dotychczasowej strategii oraz synergii zapowiedzianych przy przejęciu Polkomtela, poinformował nowy prezes Tomasz Gillner-Gorywoda.

"Nasza wizja i strategia nie podlegają zmianie. Również realizacja synergii do roku 2019 prowadzona jest zgodnie z planem. Synergie kosztowe pilnie monitorujemy i jesteśmy usatysfakcjonowani progresem. Projekty z tego tytułu powinny się zakończyć w 2016" - powiedział Gillner-Gorywoda podczas spotkania z dziennikarzami.

Ewentualne zmiany strategii określił on jako "kosmetyczne". W kwestii synergii finansowych, prezes Cyfrowego Polsatu przypomniał, że "zostały osiągnięte i skonsumowane". Jednocześnie podniesiono cel z tego tytułu do 700 mln zł z 500 mln zł pierwotnie.

Ponadto plan zakłada synergie przychodowe rzędu 2,0 mld zł oraz 1,5 mld zł na poziomie kosztowym w okresie do 2019 roku.

"Konwergencja mediów i telekomunikacji jest kontynuowana na całym świecie, a rynek ma ogromny potencjał. Kontynuujemy budowę wartości poprzez cross selling i zwiększanie przychodów na jednego klienta" - podsumował Gillner-Gorywoda.

Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat, Polkomtel : Biorą pod uwagę rebranding, ale decyzje w tej kwestii nie zapadną w najbliższym czasie, wynika z wypowiedzi prezesa Cyfrowego Polsatu Tomasza Gillner-Gorywody.

"W kwestii przyszłości marki - to nie pracujemy nad tym intensywnie, nie tracimy jednak sprawy z pola widzenia i pochylimy się nad nią wkrótce. Proces decyzyjny jest przed nami, a skupiamy się obecnie na realizacji strategii" - powiedział Gillner-Gorywoda podczas konferencji prasowej.

Celem strategicznym grupy jest pozycja lidera rynku rozrywki i telekomunikacji w Polsce. Grupa chce skorzystać na postępującej konwergencji obydwu światów. W ocenie Cyfrowego Polsatu, rynek usług zintegrowanych który adresuje grupa ma w jej ocenie "ogromny potencjał" wynikający chociażby z nadgonienia dystansu w nasyceniu tego rynku w Polsce wobec UE. Jak podaje spółka, obecnie nasycenie rynku usług zintegrowanych w Polsce wynosi 21%, a średnia unijna to 46%.

Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Odnotował 48,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 176,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Koszty finansowe w III kw. 2014 r. wyniosły 384,7 mln zł wobec 10,7 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 431,8 mln zł wobec 203,4 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.419,6 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 677,3 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 278,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 352,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4.888,0 mln zł w porównaniu z 2.110,0 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA w okresie I-III kw. 2014 r. wyniósł 1.901,0 mln zł wobec 770,8 mln zł zysku rok wcześniej.

"W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 30 września 2014 roku łączna liczba aktywnych usług, świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym jak i przedpłaconym, wyniosła 16.449.992 i spadła o 1,1% w porównaniu do 16.627.551 aktywnych usług na dzień 30 września 2013 roku. Wynikało to ze spadku liczby świadczonych usług telefonii komórkowej, przy czym tempo tego spadku istotnie wyhamowało w stosunku do drugiego kwartału 2014 roku, przy jednocześnie silnie rosnącej liczbie świadczonych usług dostępu do Internetu oraz wyższej liczbie świadczonych usług płatnej telewizji (w tym Multiroom)" - czytamy w raporcie.

Na dzień 30 września 2014 roku usługi kontraktowe stanowiły 74,4% łącznej liczby świadczonych usług. Wskaźnik ten wzrósł z poziomu 71,6% osiągniętego na dzień 30 września 2013 roku.

"Łączna liczba naszych klientów, którym świadczymy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła 6.184.775 na dzień 30 września 2014 roku, obniżając się o 1,6% w stosunku do liczby, którą grupa posiadałaby na dzień 30 września 2013 roku, przy założeniu wcześniejszego włączenia Polkomtelu do grupy. Spadek ten wynika przede wszystkim ze spadku liczby klientów usług telefonii komórkowej, przy czym tempo tego spadku sukcesywnie maleje z kwartału na kwartał. Liczba aktywnych usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 322.376, czyli o 2,7% do 12.230.798 na dzień 30 września 2014 roku z 11.908.422 na dzień 30 września 2013 roku. Wzrost ten jest efektem przede wszystkim wzrostu o 38,9% liczby usług świadczonych w obszarze dostępu do szerokopasmowego Internetu" - czytamy dalej.

Jednocześnie spadła liczba świadczonych usług telefonii komórkowej, z poziomu 6.834.719 na dzień 30 września 2013 roku do poziomu 6.617.382 na dzień 30 września 2014 roku, co spółka tłumaczy efektem m.in. dojrzałości i wysokiej konkurencyjności polskiego rynku telefonii mobilnej.

"Wierzymy, że dalsze nasycenie bazy naszych klientów usługami łączonymi, w tym produktem smartDOM, będzie miało pozytywny wpływ na wzrost ilości świadczonych przez nas usług kontraktowych w przyszłości. W trzecim kwartale 2014 roku średni miesięczny przychód na klienta spadł o 1,2% do 86,5 zł z 87,6 zł w trzecim kwartale 2013 roku. Nieznaczny spadek ARPU wynikał z obniżenia cen usług na rynku telefonii komórkowej spowodowanego presją cenową ze strony głównych konkurentów. W trzech kwartałach 2014 roku średni miesięczny przychód na klienta spadł o 3,9% do 85,5 zł w z 89,0 zł w trzech kwartałach 2013 roku. Spadek ten wynikał głównie ze spadku przychodów interconnect, spowodowanych regulacyjną obniżką głosowych stawek MTR o 48,1% z poziomu 0,0826 zł w pierwszej połowie 2013 roku do poziomu 0,0429 zł w pierwszej połowie 2014 roku oraz z obniżenia cen usług na rynku telefonii komórkowej spowodowanych presją cenową ze strony głównych konkurentów" - podano również.

Spółka wskazała, że dzięki programom utrzymaniowym oraz promocjom, wskaźnik odpływu klientów spadł do poziomu 8,8% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 września 2014 roku w porównaniu do 9,0% w okresie 12 miesięcy zakończonych 30 września 2013 roku.

"Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych spadła o 499.935, czyli o 10,6% do 4.219.194 na dzień 30 września 2014 roku z 4.719.129 na dzień 30 września 2013 roku. Spadek ten spowodowany był przede wszystkim zmniejszeniem liczby świadczonych usług przedpłaconych telefonii komórkowej przy jednoczesnym wzroście liczby świadczonych w modelu przedpłaconym usług szerokopasmowego dostępu do internetu" - podano również.

Średni miesięczny przychód na RGU prepaid wynosił 18,3 zł w trzecim kwartale 2014 roku i pozostał "na praktycznie niezmienionym poziomie" w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. W trzech kwartałach 2014 roku średni miesięczny przychód na RGU prepaid spadł o 5,0% do 17,5 zł z 18,5 zł w analogicznym okresie 2013 roku.

"Głównym powodem spadku w okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku były niższe przychody z tytułu interconnect, spowodowane regulacyjną obniżką głosowych stawek MTR o 48,1% z poziomu 0,0826 zł w pierwszej połowie 2013 roku do poziomu 0,0429 zł w pierwszej połowie 2014 roku oraz obniżeniem cen usług głosowych na rynku telefonii komórkowej spowodowanych presją cenową ze strony głównych konkurentów" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

Orange Polska : Analitycy Domu Maklerskiego mBanku, po spadku notowań spółki o 15,9% w ciągu ostatniego miesiąca podtrzymali negatywne podejście do waloru ze względu na (1) nieustanną presję na ceny na mobilnym rynku B2B, (2) wzmożenie walki konkurencyjnej na rynku internetu stacjonarnego ze strony operatorów kablowych i Netii, (3) rosnące koszty Interkonektu spowodowane masową migracją klientów do ofert nielimitowanych oraz istotnym popytem na oferty SIM only" ? czytamy w raporcie. W ocenie analityków, powyższe czynniki powinny przełożyć się na spadek skorygowanego wyniku EBITDA r/r w 2015 r. o 6,8% do poziomu 3.627 mln zł.

?Spadek na linii EBITDA w 2015 r. towarzyszyć będzie istotnym nakładom inwestycyjnym na częstotliwości z zakresu 800 MHz i nakładom na infrastrukturę światłowodową, które wraz z CAPEXem organicznym szacujemy na 3,4 mld zł. Wypłata 0,50 zł dywidendy jest możliwa przy podniesieniu zadłużenia spółki z 1,1x na koniec 2014 r. do 1,4x w ciągu roku" ? czytamy dalej.

Broker zwraca uwagę na działania Orange France, które we wrześniu przejęło Jazztela za 3,4 mld euro, emitując obligacje hybrydowe (traktowane jako equity według IFRS) i jest skoncentrowana na lekkim obniżeniu wskaźnika długu netto/EBITDA do poziomu 2,0x.

?Spółka matka prowadzi w grupie finansowanie za pomocą cash poolingu, stąd naszym zdaniem nie jest zdeterminowana do utrzymywania poziomu dywidendy w spółkach córkach, jeśli wiązałoby się to z zaciągnięciem dodatkowego długu. W scenariuszu bazowym zakładamy obniżkę dywidendy do 0,25 zł z zysku za 2014 r." ? podkreślono w raporcie.

Źródło: ISBnews

Multimedia Polska : Odnotowały 34,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2014 r. wobec 22,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 526,50 mln zł w I-III kw. 2014 r. wobec 523,70 mln zł rok wcześniej.

Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec września 2014 r. wyniosła 1,58 mln, czyli o 3% więcej niż przed rokiem. Multimedia Polska odnotowały przyrost RGU we wszystkich segmentach działalności (telewizja, Internet, telefon)

Kontynuacja wzrostów w segmencie szerokopasmowego dostępu do internetu. Po 9 miesiącach 2014 r. przychody w tym segmencie wyniosły 165,2 mln zł (wzrost o 3,9% r/r), a liczba RGU osiągnęła 521,4 tys. (wzrost o 6,0%)

Wzrost przychodów w segmencie telewizji do 261,6 mln zł (o 0,6% r/r) i liczby RGU do 768,5 tys. (o 1,6% r/r).

"Światowy rynek telekomunikacyjny dynamicznie się zmienia, głównie ze względu na procesy konsolidacyjne, m.in. łączenie się operatorów mobilnych z przewodowymi platformami kablowymi. Naszą działalność chcemy dostosowywać do światowych trendów, aby w perspektywie kilku lat być ich częścią i współtworzyć je na rynku polskim" - powiedział prezes Multimedia Polska Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w perspektywie średnioterminowej firma chce koncentrować się na ciągłym udoskonalaniu i rozszerzaniu oferty produktowej, również poprzez konsolidację.

"Kolejne przejęcia małych operatorów kablowych przy obecnych cenach stają się mało atrakcyjne, co skłania nas do wprowadzenia korekt w naszej strategii konsolidacyjnej. Większą uwagę chcemy skupić na operatorach, którzy posiadają zróżnicowaną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla biznesowych. Chcemy przez to rozszerzyć naszą ofertę o usługi wykraczające poza dotychczasową działalność" - stwierdził prezes Multimediów.

Źródło: ISBnews

TelForceOne : Grupa prowadziła rozmowy z centralami kolejnych europejskich sieci handlowych, co wkrótce może skutkować podpisaniem nowych umów na dostawy produktów. Grupa spodziewa się w ostatnich trzech miesiącach 2014 r. najlepszego okresu w całym roku, poinformował wiceprezes TelForceOne Wiesław Żywicki.

"Przed grupą najbardziej intensywny okres roku. Zgodnie z tendencją widoczną w latach ubiegłych to IV kw. z reguły jest najlepszy dla spółek z grupy kapitałowej TelForceOne. W ciągu ostatnich trzech kwartałów grupa TelForceOne prowadziła rozmowy z centralami kolejnych europejskich sieci handlowych, co wkrótce może skutkować podpisaniem nowych umów na dostawy produktów oferowanych przez spółki z grupy kapitałowej. Podejmowane były także intensywne działania nakierowane na pozyskanie do współpracy zagranicznych centrali sieci wielkopowierzchniowych celem dostaw ogólnoeuropejskich" - czytamy w komunikacie.

"Chciałbym podkreślić bardzo intensywny rozwój spółki myPhone. Jak pokazują badania, marka myPhone stała się najbardziej rozpoznawalna spośród wszystkich marek krajowych telefonów. Z wyników badania wynika również, że obecnie w Polsce jest mniej więcej tyle samo użytkowników telefonów myPhone, co urządzeń takich marek, jak Apple, BlackBerry czy Motorola" - powiedział Żywicki, cytowany w komunikacie.

Grupa TelForceOne w okresie trzech pierwszych kwartałów br. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 99,1% r/r do 197,4 mln zł.

"Dynamiczny wzrost przychodów związany jest głównie ze zwiększeniem udziałów w ofertach krajowych i zagranicznych sieci handlowych w oparciu o podpisane wcześniej umowy oraz nawiązaniu współpracy z kolejnymi sieciami handlowymi. Warto podkreślić, że wzrost sprzedaży został odnotowany we wszystkich kategoriach produktów i kanałach dystrybucji" - dodał wiceprezes TelForceOne.

W okresie I-III kw. 2014 r. grupa wypracowała 43,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (wzrost o 48,4% r/r), natomiast zysk operacyjny osiągnął poziom 9,5 mln zł (wzrost o 96,9% r/r). Zysk EBITDA wyniósł 11,3 mln zł (wzrost o 83,9% r/r), a zysk netto 5,5 mln zł (wzrost o 171,3% r/r). Grupa utrzymała poziomy marż na podobnym poziomie, jedynie marża brutto była nieco niższa niż rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży w I-III kw, 2014 wyniosła 22,2%, marża EBIT 4,8%, marża EBITDA 5,7%, a marża netto 2,8%.

"Dynamiczny wzrost przychodów w grupie związany jest głównie ze zwiększeniem udziałów w ofertach krajowych i zagranicznych sieci handlowych w oparciu o podpisane wcześniej umowy oraz nawiązaniu współpracy z kolejnymi sieciami handlowymi" - wyjaśnił Żywicki.

Źródło: ISBnews

CD Projekt : W I-III kw. 2014 r. spółka miała 1,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 110,75 mln zł w porównaniu z 103,21 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Atende : W I-III kw. 2014 r. spółka miała 0,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 121,76 mln zł w porównaniu z 144,79 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Infovide-Matrix : W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 1,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148,14 mln zł w porównaniu z 121,89 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Internet Media Services (IMS) : W I-III kw. 2014 r. spółka miała 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 26,69 mln zł w porównaniu z 22,28 mln zł rok wcześniej. EBITDA w okresie I-III kw. 2014 r. wyniosła 7,03 mln zł wobec 5,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Vivid Games : Planuje premierę gry "Real Boxing 2" na przyszły rok, ponadto na początku przyszłego roku przedstawi szczegóły swojej strategii rozwoju, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

Źródło: ISBnews

EnterCOM : Firma ruszyła z projektem Internetowy Dom Towarowy. IDT.pl to platforma e-commerce, która jest rozwiązaniem zapewniającym produkty o ?przejrzystym statusie", tzn. dostępności i aktualizowanej on-line cenie. Na platformie znajduje się obecnie blisko 100 tys. produktów.

Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Orange Polska : Świąteczna oferta Orange, to okazja by już za złotówkę zrealizować marzenia o nowoczesnym smartfonie, a przy okazji zdobyć prezent, który może sprawić radość bliskiej osobie. Kupując jeden z planów abonamentowych - Smart Plan Multi i Multi Max, już za złotówkę można wybrać świąteczny prezent w postaci tabletu, smartband'a lub wielofunkcyjnego smartwatch'a. Świąteczna oferta Orange to także okazja by zbierane przez cały rok punkty PAYBACK, korzystnie wymienić na atrakcyjne akcesoria, sprzęt AGD a nawet smartfony i tablety.

Od 14 listopada wszyscy klienci kupujący FunPack-a otrzymają w prezencie na cały rok pakiet telewizji nc+, a w nim aż 130 kanałów dla całej rodziny. Świąteczna oferta FunPack-a to także doskonała okazja, by wymienić stary telewizor na nowoczesny Samsung Smart TV - za symboliczną złotówkę. Z kolei klienci, którzy do Neostrady chcieliby dokupić usługi mobilne, mogą otrzymać darmowy abonament komórkowy na 6 miesięcy, a później obniżyć rachunki za usługi w Orange dzięki rabatowi Orange Open. Z myślą o tych, którzy chcą mieć wygodny dostęp do internetu zarówno w domu jak i podczas świątecznych wyjazdów, Orange przygotował też nowy pakiet Internet Tu i Tam.

Źródło: spółka

P4 : Play wprowadził do oferty Formułę Junior Box dedykowaną dzieciom z domyślnie włączoną blokadą SMS-ów premium i SPAMu SMS oraz usługą Bezpieczna Rodzina, którą przez 6 miesięcy otrzymają za darmo. Formuła jest dostępna w każdym wariancie oferty na kartę (od 13 zł na miesiąc), w mixie i na abonament.

Źródło: spółka

TelforceOne : Wprowadza do sprzedaży dwa nowe modele smartfonów myPhone FUN 3 i myPhone IRON.

Źródło: spółka

Simple : Spółka oraz Szkoła Główna Handlowa (SGH) podpisała umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Źródło: spółka

Tech Data : Resellerzy mają dostęp do nowych produktów multimedialnych. Firma dołącza do swojej oferty wszystkie linie produktów marki Savio.

Źródło: spółka

Lenovo : Na polskim rynku zadebiutuje tablet Lenovo Tab S8-50. Produkt ten to 8-calowiec z 4 czterordzeniowym procesorem Intel Atom oraz ekranem o rozdzielczości Full HD, ważący zaledwie 299 gr.

Źródło: spółka

Supersam.pl : Stworzy platformę sklepów online dla drogerii Dayli.

Źródło: spółka

Bloober Team : Deathmatch Village, gra wyprodukowana przez spółkę zależną Freeky Games, ma już ponad 1,15 mln pobrań. Gra jako jedna z pierwszych na świecie dystrybuowana jest w modelu free to play (F2P) dedykowanym na konsole zamknięte PS3 i PSV.

Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Aukcja LTE : Cyfrowy Polsat, Polkomtel są w procesie analiz aukcji LTE i w ciągu dwóch tygodni grupa powinna podjąć decyzję o kształcie swojego zaangażowania w tym procesie, poinformował członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu Tomasz Szeląg.

"Mamy 2,177 mld zł do dyspozycji. Co roku o tej porze zastanawiamy się co robić z posiadaną gotówką - czy przedpłacać zobowiązania, czy wykorzystać na inne możliwości i ten sam schemat powielimy w tym roku. Obecnie czeka nas decyzja co z aukcją na 800 MHz. Jesteśmy w procesie analiz, mamy jeszcze 2 tygodnie na decyzję. Oczywiście, ta częstotliwość jest dla nas bardzo ważna" - powiedział Szeląg podczas konferencji prasowej.

Źródło: ISBnews

Internet : W Polsce w ciągu dziesięciu lat dziewięciokrotnie wzrosła liczba osób po 60 roku życia, które korzystają z internetu. Mimo to wciąż stanowią oni niewielką część wśród polskich użytkowników sieci. Internauci 60+ to głównie mężczyźni. Jest ich prawie dwa razy więcej niż kobiet.

Źródło: Gemius

GIEŁDA, EMISJE, M&A:

MNI : Com. Investment sp. z o.o. ogłasza ofertę zakupu nie więcej niż 4.486.686 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 4,53% kapitału zakładowego tej spółki, po cenie 1,50 zł/ szt. Com. Investment przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 6,73 mln zł, poinformowało MNI.

Źródło: ISBnews

Platforma Mediowa Point Group : Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki od 17 listopada do 28 listopada (włącznie) w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Integer.pl, Midven : Zainwestowały w spółkę InQuibit (Mlogos), która jest inkubatorem nowych technologii. Celem spółki są inwestycje w projekty i pomysły w obszarze logistyki oraz e-commerce

Źródło: spółka

KADRY

Action : Sławomir Harazin, wiceprezes spółki objął stanowisko prezesa niemieckiej spółki Action Europe. Zastąpił Marka Szarrasa, który pełnił tę funkcję przez ostatni rok. Jednocześnie z nową funkcją pozostanie wiceprezesem Action.

Źródło: spółka

Universal McCann : Odpowiedzialną za prowadzenie nowego zespołu Digital będzie Iwona Suwińska, która awansuje na stanowisko Digital Operations Manager. Raportować będzie do Anny Gruszki, Chief Digital Officera. Z agencją rozstaje się Jarosław Pająk.

Źródło: spółka

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem