Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

CEZ wyraził zainteresowanie nabyciem 66% Slovenské elektrárne, a.s., które obecnie należą do Italian Enel, podał koncern.

Grupa Best sfinalizowała przejęcie Best II NSFIZ, zwiększając udział w tym funduszu z 17% do 100%, poinformował prezes Krzysztof Borusowski. Zapowiedział także, że NWZ podejmie 16 grudnia decyzję o umorzeniu większości z 650.000 akcji własnych będących w posiadaniu spółki.

Jednostkowe prawa poboru akcji serii D Grupy Lotos będą notowane od 20 do 25 listopada, podała spółka.

TIM ocenia, że osiągnięte w III kw. 2014 r. wyniki dobrze prognozują na ostatni kwartał bieżącego roku i są również dobrą podstawą do kontynuowania przyjętej strategii w roku 2015 i latach następnych, poinformował prezes Krzysztof Folta.

Projekt Echo ? 70, spółka zależna Echo Investment, podpisała z Bankiem Zachodnim WBK oraz PKO BP umowę kredytu inwestycyjnego w w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 112 mln euro i kredytu VAT do 16 mln zł. Środki pozyskane na podstawie umowy kredytobiorca wykorzysta na budowę biurowca 'Q22' powstającego u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej w Warszawie, podała spółka.

Redan - poprzez zależną spółkę Adesso - zawarł umowy kredytowe Alior Bankiem o łącznej wartości ok. 40 mln zł. Pozyskane środki w większości przeznaczy na wsparcie działalności operacyjnej, w szczególności w segmencie modowym, poinformował wiceprezes Bogusz Kruszyńki.

Polimex-Mostostal zawarł z konsorcjum Famak, Famur i Zamet Industry umowę na dostawę i montaż urządzeń układu nawęglania w ramach kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 1075 MWe w Enea Wytwarzanie, podała spółka. Łączna wartość zlecenia wynosi 115 mln zł netto.

Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dotyczącą loterii "BMW od Orange Druga Edycja", której organizatorem była spółka Internetq Poland, uznając jej praktyki za niezgodne z prawem. Sąd podtrzymał też karę pieniężną w wysokości 338,57 tys. zł, poinformował Urząd.

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) dla energii elektrycznej wyniósł 20.487.782 MWh w październiku 2014 r., co oznacza wzrost o 14,87% w stosunku do ubiegłego roku, podała TGE.

Strabag zrealizuje dla 5th Avenue Holding wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy Manhattan Place w Warszawie, za blisko 34 mln zł netto, podała spółka. Budowa ruszy w drugiej połowie listopada 2014 roku i zostanie zakończona po 18 miesiącach.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w liście intencyjnym wyraził zainteresowanie udzieleniem wsparcia finansowego dla procesu prywatyzacji TK Telekom, poinformowały PKP S.A.

W związku z deklaracjami PGNiG Termika w sprawie przetargu na wybór generalnego wykonawcy modernizacji EC Żerań wyłącznie w oparciu o technologię gazowo-parową, Wärtsilä zapowiada odwołanie się od zapisów przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), jeśli zostanie on ogłoszony w tym kształcie, poinformował Adam Rajewski z polskiego oddziału Wärtsilä. Według Wärtsilä zapisy ograniczające technologię byłyby niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, bezpodstawnie ograniczając konkurencję i zasady wolnego rynku.

W terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną drugiego zbiornika LNG, w którym magazynowany będzie skroplony gaz ziemny. Tak jak w przypadku pierwszego zbiornika, pomiary geodezyjne, zrealizowane pod obciążeniem 100 tys. ton potwierdziły odpowiednią jakość wykonanych prac konstrukcyjnych, poinformował dyrektor biura komunikacji korporacyjnej Polskiego LNG Maciej Mazur.

Sąd zarejestrował zmianę dotychczasowej firmy i siedziby spółki Hygienika. Obecnie spółka działa pod firmą Kerdos Group, a jej siedziba znajduje się w Warszawie. Spółka rozpoczyna spotkania z inwestorami w sprawie oferty zabezpieczonych obligacji korporacyjnych, z której chce pozyskać 25 mln zł na otwarcia nowych lokalizacji drogerii Dayli, poinformowała spółka.

ZAO Avielen A.G., przedsięwzięcie typu joint venture austriackich spółek deweloperskich Warimpex (55 %), CA Immo Group (35 %) i UBM (10 %) ? zakończyło z sukcesem negocjacje umowy sprzedaży dwóch biurowców na terenie Airportcity St. Petersburg z spółką-córką rosyjskiego funduszu emerytalnego Blagosostoyanie, poinformował prezes Warimpexu Georg Folian. Wartość inwestycji wynosi ok. 70 mln euro.

Vantage Development nabył nieruchomość w Warszawie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową na ok. 300 lokali, poinformował dyrektor ekonomiczno-administracyjny i członek zarządu Dariusz Pawlukowicz. Inwestycja będzie debiutem spółki na rynku warszawskim, zgodnym ze strategią dywersyfikacji geograficznej sprzedaży spółki. Jednocześnie Vantage bada możliwości zakupu kolejnych działek poza Wrocławiem, gdzie do tej pory koncentrował działalność.

Obligacje AB serii AB01 120819 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek, 20 listopada, podała spółka.

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) do "B+" z "BB-". Jednocześnie utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w październiku 2014 r. na rynku gazu wyniósł 23 990 245 MWh. Oznacza to spadek o 0,32% w skali miesiąca oraz 163-krotny wzrost w skali roku, podała Towarowa Giełda Energii (TGE).

Grupa Europa w ciągu trzech kwartałów br. zebrała 1,19 mld zł przypisu składki brutto i wypracowała zysk netto (bez dywidendy) wysokości 74,85 mln zł, co stanowi spadek odpowiednio o 24% i 12% w skali roku. Dzięki nowej ofercie dla segmentu MSP grupa zanotowała wzrost wolumenów sprzedaży, poinformowała spółka. Wynik netto Grupy Europa z dywidendą otrzymaną od jednostek zależnych wyniósł 141,9 mln zł w I-III kw., co oznacza wzrost o 66% w skali roku.

Sprzedaż w centrach Factory wzrosła o 13% r/r w III kw. 2014 r., odwiedzalność - o 5% r/r, podała spółka.

Monetia uruchomiła całodobowe punkty obsługi płatniczej kierowców ciężarówek na 6 wschodnich przejściach granicznych Polski. Kierowcy mogą w nich opłacić swoje rachunki, ale też wnieść opłaty graniczne, opłaty związane z przekroczeniem wagi ładunku czy ew. należności za przewinienia drogowe. Do końca roku liczba placówek Monetii wzrośnie o 25 - do 600 łącznie, poinformowała spółka.

Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 17.630 baryłek w październiku br., podała spółka.

Fenghua SoleTech, po wynikach za 9 miesięcy oczekuje, że przychody w całym 2014 roku sięgną 95-100 mln zł euro, a marża na poziomie zysku operacyjnego ukształtuje się w przedziale 28-29%, poinformowała spółka.

Grupa Empik Media & Fashion (EMF) w związku z planowanym refinansowaniem obecnego zadłużenia oraz zapewnienia stabilnego finansowania w średnioterminowej perspektywie zdecydują o zawarciu nowych umów z bankami obejmujących wydłużenie zapadalność obecnych kredytów bankowych oraz emisję obligacji, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 15 grudnia.

Zarząd Redanu podjął uchwałę o umorzeniu 4718 szt. obligacji zamiennych serii E1 o wartości nominalnej 471.800 zł i 116 584 obligacji zamiennych serii E2 o wartości nominalnej 11.658.400 zł, podała spółka.

TVN prognozuje, że roczna skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniesie ok. 520 mln zł w roku 2014 oraz 590 mln zł i 630 mln zł w dwóch kolejnych latach, a przychody od przyszłego roku mają rosnąć o 5-9% r/r, poinformowała spółka. W tym okresie rynek reklamy telewizyjnej ma rosnąć w niskim, a internetowej w wysokim, jednocyfrowym tempie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem