Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Skarb Państwa złoży zapis na wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji Grupy Lotos i zamierza utrzymać swój dotychczasowy udział w spółce (ok. 53,19%), podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), podtrzymując wcześniejsze deklaracje.

"Zgodnie z zapowiedzią z 13 listopada br., minister skarbu państwa działając w imieniu Skarbu Państwa złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Grupy Lotos. Dzięki zapisowi o wartości około 529,5 mln zł Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos, wynoszący ok. 53.19%" - - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy przekonani, że środki zainwestowane przez Skarb Państwa, które będą przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w instalację opóźnionego koksowania i instalacje towarzyszące (tzw. Projekt EFRA), przyczynią się do wzrostu wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy" _ powiedział wiceminister skarbu Rafał Baniak, który 15 października 2014 r. w imieniu MSP podpisał ze spółką umowę w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Baniak podkreślił, że udział w emisji jest wyrazem poparcia strategii rozwoju spółki. Grupa Lotos jest strategiczną spółką Skarbu Państwa.

Wykonując w całości przysługujące mu prawa poboru Skarb Państwa obejmie 29.253.123 nowych akcji Grupy Lotos, po cenie 18,10 zł każda.

Jednostkowe prawa poboru akcji serii D Grupy Lotos będą notowane od 20 do 25 listopada.

Na początku listopada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Lotos sporządzony na potrzeby oferty publicznej do 55 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 129.873.362 jednostkowych praw poboru akcji serii D, do 55.000.000 praw do akcji serii D oraz do 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu na rynku podstawowym GPW.

Wcześniej minister skarbu podpisał z Grupą Lotos umowę w sprawie udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł. Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru. Środki pozyskane dzięki objęciu akcji nowej emisji przez Skarb Państwa zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących.

Wcześniej Grupa Lotos informowała, że planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł, a wpływy zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów.

Grupa kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2013 r. Grupa Lotos odnotowała 28,6 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.