Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.11.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 17 - 21 listopada br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Start-upy : W Polsce nie ma naprawdę dużych pieniędzy dla firm rozpoczynających działalność, albo trzeba oddać kontrolę w zamian za finansowanie. Ponadto pokutuje mit, że małymi pieniędzmi można zrobić globalny start-up, ocenił prezes Migam Przemysław Kuśmierek podczas debaty "Dlaczego warto wspierać młode ambitne przedsiębiorstwa wysokich technologii?" zorganizowanej przez organizację Pracodawcy RP w ramach projektu MAPIT skierowanego do Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw - mikroprzedsiębiorstw, start-upów działających w obszarze wysokich technologii.

"W Polsce można zrobić pierwszą rundę finansowania na pierwszy milion. Jednak na kolejne rundy albo nie ma takich pieniędzy, albo trzeba oddać firmę w zamian za finansowanie. Jest jakiś mit, że da się zrobić małymi pieniędzmi globalny start-up. Tymczasem bez dużych kwot nie da się stworzyć takiego przedsięwzięcia" - powiedział Kuśmierek.

Migam jest tworzony z myślą o osobach niesłyszących. Firma oferuje m.in. usługę zdalnego tłumacza, w ramach której istnieje możliwość translacji na żywo rozmowy z osobą głuchą lub słabosłyszącą. Firma pracuje także nad stworzeniem aplikacji KinecTranslator, która ma pełnić funkcję automatycznego tłumacza języka migowego. Obecnie poszukuje inwestora, który pozwoli jej dokończyć prace nad tym projektem.

Dla startujących z biznesem Kuśmierek wskazał takie źródła finansowania, jak: zaczynając od rodziny i przyjaciół, przez akceleratory biznesu, crowdfunding udziałowy, dofinansowanie z UE, po nawet UK Trade Investment.

Dla młodych firm z celami rozwojowymi przewidziany jest ponadto projekt MAPIT. Projekt kierowany jest do firm z branż produkcji substancji farmaceutycznych oraz leków, produkcji komputerów, elektroniki i optyki, produkcji statków powietrznych, statków kosmicznych, prowadzących działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, telekomunikacji, informatyki, informacji i prowadzących działalność badawczą.

Dzięki MAPIT stu właścicieli, managerów, osób mających realny wpływ na wprowadzanie zmian, z 50 polskich mikroprzedsiębiorstw, działających w branży hi-tech, którzy dotychczas prowadzili swój biznes intuicyjnie, dzięki udziałowi w programie będą mogli we współpracy z ekspertami poznać metody i narzędzia pozwalające efektywniej rozwinąć i zarządzać firmą oraz jej wzrostem. Wypracowany w wyniku programu standard wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw wchodzących w fazę wzrostu opublikowany zostanie oraz rozpowszechniony w instytucjach wsparcia biznesu oraz ośrodkach naukowych.

Do bezpłatnego udziału w programie firmy mogą zgłaszać się poprzez stronę mapit.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym projektu.

Źródło: Gemius

Media cyfrowe : 4fun Media zaplanowało publiczną emisję obligacji serii A na okres pomiędzy 17 listopada a 5 grudnia 2014 roku. Spółka zaoferuje w tym okresie do sprzedaży 6.000 sztuk 3-letnich obligacji zabezpieczonych o wartości 1000 zł każda. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 8% w skali roku z odsetkami wypłacanymi co 3 miesiące, podała spółka.

Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty obligacji będzie Dom Inwestycyjny Investors.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowiony na udziałach w spółce zależnej Program sp. z o.o., których wartość stanowi 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone w szczególności na działania marketingowe związane z umocnieniem pozycji na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, ewentualne przejęcie podmiotów dywersyfikujących obecne źródła przychodów oraz zasilenie kapitału obrotowego, podano w komunikacie.

"Środki pozyskane z emisji przyspieszą nasze plany rozwojowe, zarówno na rynku kanałów muzycznych jak i w nowych segmentach rynku mediów cyfrowych, z którymi wiążemy duże nadzieje na dywersyfikację przychodów" - skomentowała decyzję o emisji prezes spółki Ewa Czekała, cytowana w komunikacie.

Memorandum informacyjne jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki oraz oferującego. Spółka zapowiadała też wcześniej, że chce wprowadzić obligacje na rynek Catalyst.

Źródło: ISBnews

Internet : Strony WWW o tematyce zdrowotnej i medycznej (dane z sierpnia 2014 roku). odwiedza czterech na dziesięciu polskich internautów (8,8 mln). Prawie 7,5 mln z nich przegląda strony WWW promujące zdrowy styl życia i przedstawiające ogólne zalecenia, jak unikać różnorodnych przypadłości. Katalogi medyczne online zwykle z opiniami i rankingami specjalistów oraz miejsce leczenia przyciąga uwagę 1,8 mln użytkowników internetu w Polsce. Takim samym zainteresowaniem cieszą się również apteki funkcjonujące w sieci. Popularne są również strony internetowe adresowane do lekarzy, farmaceutów i ratowników medycznych ? przegląda je 1,5 mln użytkowników. Ponadto 1,5 mln polskich internautów szuka w sieci informacji poświęconych konkretnym dolegliwościom i chorobom.

Źródło: Gemius

Internet mobilny : Na rynku usług internetu mobilnego widoczny jest spadek cen zarówno w przypadku ofert abonamentowych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Tylko w dwóch przedziałach limitów danych (do 2 GB i od 10 do 15 GB) dla użytkowników prywatnych doszło do wzrostu stawek za Internet, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), porównując taryfy aktualne na koniec września br. z danymi z marca 2013.

"Największy spadek cen dotyczył taryf z zakresu od 5 do 10 GB (41%) w przypadku klientów abonamentowych indywidualnych oraz ofert z limitem powyżej 30 GB (38%) w odniesieniu do użytkowników biznesowych. Średnie koszty ponoszone przez klientów pre-paid również spadły w porównaniu z rokiem 2013. W roku ubiegłym za tę usługę trzeba było zapłacić średnio 26 zł. Obecnie cena ta jest o 2 zł niższa i wynosi 24 zł" - czytamy w komunikacie.

UKE zanalizował średnie miesięczne koszty ponoszone przez użytkownika oraz rzeczywiste stawki za 1 GB transferu danych. W analizie wzięto pod uwagę pięciu (w przypadku ofert post-paid) oraz czterech (w odniesieniu do ofert pre-paid) przedsiębiorców oferujących internet mobilny.

W ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych w 2014 r. tylko jeden operator oferował taryfę o transferze danych poniżej 2 GB (T-Mobile). Zwiększyła się natomiast liczba usług z najwyższych przedziałów. Wszyscy analizowani operatorzy mieli w ramach swojej oferty taryfy z limitami od 20 do 30 GB transferu danych oraz powyżej 30 GB. W przypadku pierwszego z nich stawki wahały się od 41,24 zł (Play) do 62,44 zł (T-Mobile), a w odniesieniu do ofert powyżej 30 GB od 66,24 zł (Play) do 91,11 zł (Orange).

Wraz ze wzrostem limitu transferu danych widoczny jest spadek kosztu ponoszonego za 1 GB. W przypadku ograniczenia do 2 GB kształtował się on na poziomie 19,12 zł (T-Mobile). W najwyższym przedziale limitowym (ponad 30 GB) koszt za 1 GB danych znajdował się w przedziale od 0,66 zł (Play) do 2,60 zł (Orange), wskazuje UKE.

W ofertach abonamentowych dla klientów biznesowych, podobnie jak w przypadku ofert przeznaczonych dla klientów indywidualnych, również w odniesieniu do biznesu jest coraz mniej dostępnych taryf w przedziale do 2 GB. Tylko Orange i T-Mobile oferowali taką usługę. Wszyscy operatorzy umożliwiali swoim użytkownikom zakup taryf z limitami od 20 do 30 GB oraz powyżej 30 GB. Najniższą stawkę za usługę internetu mobilnego z pierwszego przedziału oferował Play (44,26 zł), a najwyższą T-Mobile (68,88 zł). W przypadku ofert z limitem ponad 30 GB ceny wahały się od 44,26 zł (Play) do 113,16 zł (T-Mobile). Powyżsi operatorzy oferowali w najwyższych przedziałach najkorzystniejsze taryfy pod względem kosztu 1 GB. W przypadku ofert powyżej 30 GB limitu danych wyniosły one jedynie 1,26 zł (Play) oraz 1,13 zł (T-Mobile).

Urząd wykazał również, że w ofertach pre-paid różnica między najniższymi a najwyższymi minimalnymi kosztami ponoszonymi w ramach ofert pre-paid wyniosła 10 zł. Za usługę internetu mobilnego na kartę użytkownicy musieli zapłacić miesięcznie od 18,55 zł (T-Mobile) do 28,57 zł (Plus). Oferty były zróżnicowane pod względem wysokości stawek za 1 GB. Najniższe koszty ponosili użytkownicy Plusa (3,86 zł), a najwyższe klienci Orange (25,86 zł).

W ramach opracowania przeanalizowanych zostało łącznie 196 taryf, które były aktualne 30 września 2014 r. Ponadto w analizie oferty tegoroczne zostały porównane z zeszłorocznymi uwzględnionymi w poprzedniej analizie UKE z marca 2013 r.

Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Arteria : Chce zwiększyć liczbę stanowisk telemarketingowych grupy kapitałowej do łącznie 1600 stanowisk do 2016 roku, poinformował prezes Marcin Marzec. Jednocześnie chce zwiększyć udziały rynkowe w tym segmencie do blisko 20%.

?Przychody z działalności prowadzonej w segmencie Call Center wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,15 mln zł (wzrost o 17,76%), głównie dzięki rosnącej skali projektów krajowych i zagranicznych, zwłaszcza z branży energetycznej i internetowej. To efekt długoterminowej polityki inwestowania przez zarząd w zaawansowane usługi klasy customer care oraz rozbudowę struktur zintegrowanych technologicznie struktur telemarketingowych i obsługi klienta" - powiedział prezes Marcin Marzec, cytowany w komunikacie.

"Spółka zamierza w kolejnych latach strategicznie umacniać pozycję największego komercyjnego dostawcy usług tego typu w Polsce. W planach na kolejne kwartały jest zwiększenie liczby stanowisk telemarketingowych Grupy Kapitałowej Arteria do 1600 stanowisk (do 2016 roku) oraz zwiększenie udziałów rynkowych w tym segmencie do blisko 20%" - dodał Marzec.

Obecnie posiada ok. 1100 stanowisk telemarketingowych. Jednocześnie zaznacza, że od wielu kwartałów Grupa Kapitałowa Arteria osiąga stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży.

"Głównymi czynnikami, które pozwalają na utrzymanie tego trendu jest szeroka dywersyfikacja oferowanych usług, duża skala prowadzonych projektów, stała baza dużych klientów korporacyjnych oraz technologiczny know-how w zakresie zintegrowanej obsługi klienta i zarządzania procesami operacyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono w pionie Sprzedaży Aktywnej istotnym potencjałem rozwoju może okazać się projekt związany ze sprzedażą kart kredytowych Mastercard we własnych punktach sprzedaży. Obecnie projekt znajduje się w fazie testowej. Stosunkowo dynamicznie rośnie sprzedaż usług w obszarze Wsparcia Sprzedaży. Przychody tego segmentu wzrosły z poziomu 37,04 mln zł do poziomu 47,99 mln zł, a więc o 10,94 mln zł (wzrost o 29,5%).

"Biorąc pod uwagę rynkowy potencjał wzrostu w obszarze outsourcingu procesów sprzedażowych, technologicznego wspierania zarządzania procesowego oraz usług marketingu zintegrowanego, w kolejnych kwartałach można oczekiwać dalszego, stabilnego wzrostu w tym segmencie" - czytamy dalej.

W raportowanym okresie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 8,63 mln zł i i był wyższy o 12,72% r/r. Po III kwartałach 2014 roku spółka odnotowała równocześnie wzrost na poziomie EBITDA, której procentowa zmiana wyniosła 5,31%. W efekcie zysk przypadający jednostce dominującej na poziomie skonsolidowanym osiągnął w ciągu 9 miesięcy 2014 roku poziom 6,434 mln zł i był wartościowo niższy niż przed rokiem o 528 tys. zł (spadek o 7,58%).

"Nieznaczny spadek dynamiki zysku netto można wytłumaczyć sezonową specyfiką działalności spółki w okresie letnim" - podsumowano w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Asseco Poland : Całkowity portfel zamówień wynosi obecnie prawie 5,8 mld zł i jest o 7% wyższy niż rok wcześniej, poinformowali przedstawiciele spółki. Portfel w oprogramowaniu i usługach własnych wynosi z kolei 4,77 mld zł, co oznacza wzrost o 8% r/r.

"Kontynuujemy współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie działamy na rzecz nowych projektów. W minionych 9 miesiącach grupa podpisała ponad 4 tys. kontraktów i umów. Mamy dobry portfel; na jego podstawie perspektywy na IV kw. można również określić jako dobre" - powiedział wiceprezes Marek Panek podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes wskazał, że choć są prowadzone działania w celu wyszukania potencjalnych celów akwizycyjnych to nie powinno to być "nic wielkiego".

"Niewykluczone są akwizycje w krajach rozwijających się, więc trudno o coś spektakularnego. W regionie środkowoeuropejskim przygladamy się pod kątem akwizycji po sprzedaży Slovanetu. W Etiopii nasz projekt wystartuje w grudniu i albo kupimy tam spółkę, albo założymy. Drugi rynek afrykański, który nas interesuje to Nigeria i pomału szukamy projektów. W Wietnamie staramy się o pierwszy projekt, co trochę zależy od Polski, ponieważ rządy obu krajów rozmawiają o umowie na wsparcie finansowe projektów między naszymi państwami" - powiedział też Panek.

W kraju Asseco Poland liczy, że środki unijne jakie napłyną w 2015, ożywią rynek kontraktowy. W kwestii rentowności biznesu Asseco Poland widzi dużą konkurencję na rynku, co wpływa na marże, ale grupa "ciężko pracuje, by utrzymać w przyszłości efekt poprawy na tym poziomie osiągnięty w III kw".

W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 268,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 261,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4399,30 mln zł w porównaniu z 4079,30 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Action : Będzie w przyszłym roku stawiać na ekspansję zagraniczną, a w Polsce - na rozwój logistyki pod kątem nowych grup asortymentowych, poinformował prezes Piotr Bieliński.

"W Polsce nasza nowa logistyka będzie służyć rozwojowi nowego asortymentu. Wiadomo, jaki jest rynek dystrybucji IT. Umacniamy naszą pozycję, ale śledzimy dane rynkowe i nie ma złudzeń - ciężko o jego wzrost. Stawiamy więc na ekspansję zagraniczną, szczególnie na umacnianie pozycji w Niemczech" - powiedział Bieliński podczas konferencji prasowej.

Grupa liczy również na dynamiczny wzrost Action Enteprise w przyszłym roku. Wiceprezes Edward Wojtysiak wskazał, że na ostatnie pięć kontraktów firma wygrała 4 na kwotę 143 mln zł, liczy na kolejne duże projekty na przełomie roku.

"Czekamy też na pieniądze unijne. Mamy wysokie referencje w sektorze administracji i przez 3 najbliższe lata będzie tu dużo do zrobienia" - wskazał Wojtysiak.

Według jego słów, rozbudowa centrum logistycznego odbywa się zgodnie z harmonogramem, a w grudniu nastąpi pierwsze zatowarowanie nowych przestrzeni. W I kw. 2015 wydajność ma sięgnąć 100 tys. paczek dziennie.

"Negocjujemy bardzo duży kontrakt na logistykę. Rozmowy trwają i liczymy, że od grudnia rozpoczną się testy, a rozwój tej współpracy nastąpi w 2015. Znacznie zmieni się struktura materiałowa i finansowa dzięki temu" - podkreślił wiceprezes Action.

Jak wskazał z kolei Bieliński, w Niemczech Action Europe ma rozwinąć struktury sprzedażowo-handlowe. "Chcemy tworzyć tam bardzo duży biznes" - powtórzył prezes Action.

Podał ponadto, że dywidenda za 2014 rok będzie, ale jej poziom "nie będzie większy niż wcześniej".

Priorytety grupy na 2015 to sprawna logistyka, szerokie portfolio produktowe, a także wspieranie e-commerce i logistyki w Polsce oraz rozwój dystrybucji i e-commerce za granicą.

Zarząd Action podkreślił także, że jest spokojny o o wykonanie prognoz, które po dziewięciu miesiącach 2014 roku zostały zrealizowane w 70%.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 48,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3.812,37 mln zł w porównaniu z 3.261,21 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Action Games Lab : "na dniach" wypuści na rynek pierwszą swoją grę mobilną Nelly's Puzzle Jam, poinformował prezes Piotr Bieliński.

"Na dniach wyjdzie nasza pierwsza mobilna gra logiczna 'Nelly's Puzzle Jam'. Zamknęła się w 180 tys. zł budżetu, ma 5 wersji językowych i wygląda bardzo dobrze, a w tej branży klienci kupują wzrokiem" - powiedział Bieliński podczas konferencji prasowej.

Według jego słów, plan to wydawanie jednej gry na kwartał. "Chcemy pokazywać z tego wyniki dodatkowe dla grupy" - zaznaczył prezes Action.

Źródło: ISBnews

Action : Zawarł z Samsung Electronics Polska umowę partnerstwa strategicznego w projekcie digitalizacji rynku, podała spółka.

?Na mocy tej umowy Samsung Electronics Polska sprzeda emitentowi do dalszej odsprzedaży Monitory Samsung LFD oraz telewizję hotelową o wartości 65.292.010,00 zł. Transakcja zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 28 listopada 2014 roku" ? czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Grupa AB : Chce wykorzystać ożywienie w Czechach do umacniania pozycji rynkowej, a w Polsce stawia na rozwój ecommerce, oferty RTV/AGD, segment enterprise, czy nowych sieci franszyzowych, poinformował członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan.

?Mieliśmy mocne otwarcie roku finansowego grupy. Sprzedaż w Czechach rosła o 30%, w Polsce 13%. Średniorocznie notujemy 15% wzrostu przychodów w ostatnich trzech latach, na poziomie zysku nawet więcej. Wśród projektów biznesowych, które stanowią czynniki wzrostu notujemy dużo umów dystybucyjnych w segmencie RTV-AGD, Enterprise, czy dystrybucji. W Czechach nasze ATC konsoliduje rynek. Przyspieszamy ponadto rozwój naszych sieci dystrybucyjnych" ? powiedział Ochędzan podczas konferencji.

Jak wskazał, planowany jest dalszy dynamiczny wzrost obrotów i podwojenie sprzedaży r/r w IV kw. w segmencie RTV/AGD, co jak zaznaczył da już "duże miliony". Grupa zakłada dalszy rozwój sieci franszyzowej Kakto w tym segmencie z 90 punktów obecnie do 150 do końca r.fin. 2014/15.

W kategorii Enterprise w trakcie podpisywania są nowe umowy z AT&T, ZTE, co ma przyspieszyć rozwój tej kategorii. Ponadto pozyskane pełne portfolio rozwiązań Dell, a także ?broadline'ową" dystrybucję Apple, co również ma stanowić impuls wzrostowy.

Jak wskazał członek zarządu AB rynki w Czechach i Słowacji notują ożywienie popytu, ale zaznaczył że tamtejsi analitycy oceniają perspektywy jako wciąż niejednoznaczne.

?Sukcesywnie zwiększamy tam udziały rynkowe, w ostatnim czasie o 15% r/r. ATC może pozwolić sobie na wzrost kapitału pracującego bez znaczących wzrostów odsetek. Sieć Digimax ma mieć 100 punktów do końca marca 2015 r. z 65 obecnie w Czechach. Wejście do Słowacji planowane jest w kolejnym roku finansowym. Celem Digimax jest pozycja dominująca w produktach mobilnych i smart. Plany obejmują też nowe umowy dystrybucyjne, zdobycie dominującej pozycji we wszystkich kanałach sprzedaży i dalsze konsolidowanie rynku przez ATC" ? wymienił Ochędzan.

W kwestii wskaźników działalności ocenił on, że Grupa AB ma się czym pochwalić w poprawie płynności i notuje solidne poziomy dla działalności dystrybucyjnej. Dług netto/EBITDA wynosi 1,56, cykl konwersji gotówki 31 dni, cash flow operacyjny na poziomie 23 mln zl w ostatnim kwartale, a

w SG&A stwierdził, że tradycyjnie AB jest liderem niskich kosztów.

Źródło: ISBnews

P4 : Operator sieci Play osiągnął 11,8 mln klientów na koniec września (wzrost o 1,5 mln w porównaniu rok wcześniej), z czego 46,3% stanowi postpaid, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. Operator będzie intensywnie inwestował w dalsze pozyskiwanie klientów.

"W III kw. ponieśliśmy znaczące wydatki na pozyskanie klientów, szczególnie kontraktowych, co oznacza że pozyskujemy głównie użytkowników z wysoką wartością. -W kolejnych kwartałach inwestycje w akwizycję klientów będą utrzymane" - powiedział Bang-Jensen podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak wskazał, że kluczowy dla Play jest wzrost przychodów, który można osiągnąć poprzez zwiększanie bazy klientów i poprawę ARPU.

Udział rynkowy Play sięgnął 20,6% (wzrost o 2,2 pkt proc.), co prezes P4 ocenił jako jeden kluczowych osiągnięć (milestone) w tym czasie.

W segmencie przenoszonych numerów Play utrzymuje ponad 50% udział rynkowy już 22 miesiąc z rzędu.

Play miał 1,146 mld zł przychodów i 275 mln zł skorygowanej EBITDA w III kw. 2014 roku, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

"To był dobry kwartał i rynek też był dobry. Przychody w tym okresie wzrosły o 22% r/r. Zanotowaliśmy progres we wszystkich segmentach w których jesteśmy aktywni" - powiedział Bang-Jensen podczas spotkania z dziennikarzami.

Przychody z użycia wyniosły w tym okresie 927 mln zł (wzrost o 22% r/r), a po 12 miesiącach narastająco 3,36 mld zł, wzrost o 21% r/r.

Jak wskazał prezes operatora, EBITDA w III kw. wzrosła o 2% r/r i była w minionym kwartale pod wpływem znaczących wydatków na pozyskanie klientów. Marża EBITDA wyniosła 24%, oczekiwana poprawa w kolejnych kwartałach. Po 12 miesiącach narastająco skorygowana EBITDA wyniosła 994 mln zł, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami.

Play osiągnął ponad 63% pokrycia siecią LTE, a ta technologia osiągnęła 40% ruchu w sieci operatora.

Źródło: ISBnews

Qumak : Zbuduje symulator do szkolenia wojsk inżynieryjnych w ramach projektu zamówionego przez Wojskową Akademię Techniczną, którego realizacja potrwa do końca kwietnia 2015 roku, a jego wartość wyniesie ponad 2,6 mln zł netto, podała spółka.

"Qumak zbuduje symulator do szkolenia wojsk inżynieryjnych, który w pełni odzwierciedli rzeczywiste działania taktyczne na współczesnym polu walki, ze szczególnym uwzględnieniem zadań inżynieryjnych. Opracowywany system to jedna z największych tego typu inwestycji w Europie. Realizacja projektu zamówionego przez Wojskową Akademię Techniczną potrwa do końca kwietnia 2015 roku, a jego wartość wynosi ponad 2,6 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Cube.ITG : Portfel zamówień na 2014 r. wzrósł i wynosił na początku listopada 135 mln zł, co stanowi 95% przychodów grupy kapitałowej z 2013 r., poinformował wiceprezes Arkadiusz Zachwieja.

"Nasz portfel zamówień to obecnie 95% przychodów z roku ubiegłego, jednak znacząco zmieniła się ich struktura. Obecnie nasze przychody są bardziej zdywersyfikowane. W miejsce dużych realizacji wypracowujemy przychody w oparciu o mniejszą wartość umów, ale znacząco zwiększyliśmy ich liczbę. Ten rok będzie również bardzo specyficzny, gdyż niemal całą marżę rozliczymy w IV kwartale, co wynika z harmonogramu poszczególnych kontraktów i wtedy zostanie wykazany znaczący zysk na poziomie skonsolidowanym" - powiedział Zachwieja, cytowany w komunikacie.

Jak zaznaczył, dywersyfikacja przychodów nie oznacza, że spółka przestała zabiegać o duże kontrakty. W III kw. została podpisana umowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi dotycząca dostawy i wdrożenia zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną. Wartość umowy, która zakończy się w listopadzie przyszłego roku wyniesie 5,86 mln zł brutto.

"Podobnie jak w poprzednim kwartale odczuwamy brak dużego kontraktu w sektorze publicznym, z uwagi na praktycznie wstrzymaną dystrybucję środków z Unii Europejskiej oraz na kalendarz polityczny. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii, pozyskujemy mniejsze kontrakty oraz mamy bardzo stabilną bazę przychodową, wynikającą z długofalowej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, zwłaszcza w sektorze sieci detalicznych i bankowym. Z portfela zamówień wynika, że osiągnięcie znaczącego zysku netto na koniec roku pozostaje niezagrożone" - wskazał wiceprezes.

Źródło: ISBnews

Grupa Midas : Aktualizuje strategię poprzez uwzględnienie konieczności zaangażowania się w "Projekt 800", czyli inwestycję w infrastrukturę związaną z szerokopasmowym mobilnym dostępem do internetu z wykorzystaniem częstotliwości 800 MHz i pozyskanie prawa do tej częstotliwości, podała spółka.

W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 221,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 141,29 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 253,32 mln zł w porównaniu z 148,97 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Grupa Comp : Ma ?solidne podstawy do oczekiwania dobrych wyników finansowych w kolejnych kwartałach", poinformował prezes Jacek Papaj

"Grupa Comp z sukcesem realizuje swoją strategię. Rosnąca sprzedaż eksportowa, rozwój produkcji urządzeń niefiskalnych oraz spodziewany wzrost dynamiki sprzedaży urządzeń fiskalnych na rynku polskim w 2015 roku, dają solidne podstawy do oczekiwania dobrych wyników finansowych w kolejnych kwartałach. Gdy dodamy do tego perspektywę na lepsze wyniki finansowe części informatycznej grupy, to perspektywy wynikowe grupy Comp wyglądają obiecująco" - powiedział Papaj, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 20,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 412,44 mln zł w porównaniu z 368,05 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

TVN : Prognozuje, że roczna skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniesie ok. 520 mln zł w roku 2014 oraz 590 mln zł i 630 mln zł w dwóch kolejnych latach, a przychody od przyszłego roku mają rosnąć o 5-9% r/r, poinformowała spółka. W tym okresie rynek reklamy telewizyjnej ma rosnąć w niskim, a internetowej w wysokim, jednocyfrowym tempie.

Źródło: ISBnews

Comarch : W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 34,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 674,43 mln zł w porównaniu z 625,18 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Kino Polska : W I-III kw. 2014 r. spółka miała 43,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 72,55 mln zł w porównaniu z 80,49 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

NTT : W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 0,91 mln zł zysku netto w porównaniu z 0,80 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 508,73 mln zł w porównaniu z 480,15 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

SMT : W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 20,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 165,17 mln zł w porównaniu z 129,98 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

ATM Grupa : W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 10,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży (łącznie z dotacjami) w wysokości 105,23 mln zł w porównaniu z 89,82 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

CI Games : W I-III kw. 2014 r. spółka miała 20,10 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27,89 mln zł w porównaniu z 101,55 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Wasko : W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 7,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 262,22 mln zł w porównaniu z 261,87 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Televoice Polska : Chce zwiększać swoją skalę biznesu w tempie do 30% rocznie i pozyskać w przyszłym roku do 50 dużych klientów, m.in. na usługi konsolidacji międzynarodowych contact center, poinformowała agencję ISBnews wiceprezes zarządu Lidia Zalewska.

?Działamy głównie jako integrator usług telekomunikacyjnych. Jesteśmy dostawcą szerokopasmowego Internetu oraz reseller usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIP.Usługi Następnie odsprzedajemy naszym klientom te usługi wraz z usługami dodanymi takimi jak m.in.: usługi doradcze dotyczące optymalizacji kosztów telekomunikacyjnych, rozwoju infrastruktury czy wdrożenia oprogramowania telekomunikacyjnego. Chcemy rozwijać się w tempie do 30% rocznie i systematycznie umacniać naszą pozycję integratora usług telekomunikacyjnych" ? powiedziała ISBnews Zalewska.

Obecnie spółka obsługuje ponad 500 klientów biznesowych, w tym m.in. korporacje z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, contact center, czy instytucje publiczne takie jak ambasady, szpitale, urzędy miast.

?Dla tych klientów zbudowaliśmy infrastrukturę i świadczymy usługi telekomunikacyjne. Oferujemy numery wirtualne z ponad 30 krajów na świecie, co pozwala nam na konsolidację międzynarodowych contact center i wspierane w optymalizacji kosztów firm działających zagranicą. Chcemy pozyskiwać właśnie takich klientów, zwłaszcza że Polska staje się liderem outsourcingu na miarę globalną, gdzie światowi giganci chętnie otwierają swoje centra kompetencyjne czy centra obsługi klienta" ? dodała wiceprezes Televoice Polska.

Firma planuje również inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej w Warszawie na poziomie ok. 5 mln zł. Obecnie własna i partnerska infrastruktura spółki sięga 460 km światłowodów. Wiceprezes nie wykluczyła, że w przyszłości Televoice może rozważyć konsolidację zasobów i połączony podmiot mógłby zostać wprowadzony na warszawską giełdę.

Źródło: ISBnews

Vivid Games : Podpisał porozumienie o współpracy z chińskim potentatem w branży gier The9 Limited. W efekcie "Real Boxing", największy hit bydgoskiej firmy, pojawi się na urządzeniu Fun Box do końca miesiąca, podała spółka. Set top box jest dystrybuowany w Chinach przez spółkę joint venture powołaną przez The9 Limited i Shanghai ZTE.

Źródło: ISBnews

Vectra : W minionym tygodniu operator przyznał, że jego klienci mają problem z dostępem do internetu. Vectra twierdzi, że przyczyną kłopotów jest zewnętrzny atak na serwery DNS.

Źródło: gazeta.pl

11Bit Studios : Sprzedaż gry "This War of Mine" (TWoM) po dwóch dniach pokryła wydatki na jej stworzenie. Produkcja, razem z nakładami na marketing, pochłonęła 1-2 mln zł.

Źródło: Parkiet

Mediacap : Po trzech kwartałach 2014 r. zwiększyła skonsolidowane przychody ze sprzedaży do ponad 46 mln zł, EBITDA do 3,1 mln zł a znormalizowany zysk netto do wysokości prawie 2 mln zł.

Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A:

TK Telekom : Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w liście intencyjnym wyraził zainteresowanie udzieleniem wsparcia finansowego dla procesu prywatyzacji spółki, poinformowały PKP S.A.

Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Hawe : Zawarło z Vectra Investments umowę usług kolokacji w obiektach Hawe Telekom. Umowa została zawarta na okres 20 lat, jej minimalna wartość w okresie obowiązywania umowy wynosi 5,86 mln zł netto.

Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat : ?smartDOM na Gwiazdkę" to świąteczna oferta Plusa i Cyfrowego Polsatu, w której można m.in. znaleźć gotowe już zestawy sprzętów firm Samsung lub LG, na które składają się telewizor smart, tablet LTE oraz smartfon LTE. Wszystko to za 0 zł na start i pakietem usług ?telewizja, Internet i telefon" już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę.

Telewizory LG Smart TV 42" to największa nowość w świątecznej ofercie telewizyjnej. Są dostępne już za 0 zł na start, a dzięki promocji ?Drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę" w programie smartDOM, także z gotowymi lub samodzielnie stworzonymi przez klienta zestawami usług z rabatami przez całą umowę. W nowościach świątecznych znalazł się również pakiet 8 kanałów kodowanych DVB-T za 1 zł.

Źródło: spółka

Supersam.pl : Uruchomi wirtualną galerię dla sieci drogeryjnej Jawa.

Źródło: spółka

TestMeToo : ?Pierwszy na świecie organiczny generator treści działający w myśl filozofii engagement seeding" ogłosił start nowej wersji systemu ? 2.0.

Źródło: spółka

KADRY

Ogilvy & Mather : Z końcem listopada pracę w zakończy Mateusz Mentlewicz. Przejdzie na stronę jednego z nowych klientów agencji, gdzie będzie odpowiedzialny za całokształt działań marketingowych i bezpośrednią współpracę z O&M.

Źródło: spółka

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.